Примена мотивационих техника у настави

Каталошки број програма: 618  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника и стручних сарадника за примену мотивационих техника у настави.

Проширивање знања о новим схватањима мотивације. Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања. Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Нова схватања о мотивацији за учење (90 + 15 мин пауза) 3. Примена мотивационих техника (120 + 30 мин пауза) 4. Формативно оцењивање – још једна мотивациона техника (120 + 15 мин пауза) 5. Праћење и вредновање ефеката примене мотивационих техника 6. Затварање и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Смедерево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 26 3
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Јелица Димић 23 3
3 ОШ ''Јован Цвијић'' Смедерево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 20 3.9
4 ОШ '''Стефан Дечански'', Железник Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.85
5 МШ ''Станислав Бинички'' Сењачка 31, Београд Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 27 3.96
6 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Стопања бб Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 29 3.98
7 ОШ ''Јосиф Маринковић'', Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.8
8 ОШ '' Милош Обреновић'' ,Аранђеловац Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 15 3.98

Укупно учесника: 200 | Просечна оцена: 3.68