Корелација природних наука у настави

Каталошки број програма: 900  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Горан Шипетић, Саветник спољни сарадник, Економска школа Чачак; Иван Рвовић, Мастер професор географије, ОШ "Вук Караџић" Чачак; Данка Аџемовић, Дипл. Биолог-еколог, Основна школа „Ратко Митровић“ Чачак; Анета Петровић, Дипл. инг. технологије, Прехрамбено угоститељска школа

Горан Шипетић, Саветник спољни сарадник, Економска школа Чачак; Иван Рвовић, Мастер професор географије, ОШ "Вук Караџић" Чачак; Данка Аџемовић, Дипл. Биолог-еколог, Основна школа „Ратко Митровић“ Чачак; Анета Петровић, Дипл. инг. технологије, Прехрамбено угоститељска школа

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника биологије, географије и хемије за остваривање корелације међу наставним предметима

-Обучавање наставника биологије, географије и хемије за остваривање корелације између наставних предмета - Обучавање наставника биологије, географије и хемије за остваривање корелације ових наука у обради еколошких знања.

-Наставници су обучени да остварују међупредметну корелацију -Наставници су обучени да остварују међупредметну корелацију наставних предмета биологије, географије и хемије при обради еколошких садржаја и тема.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Представљање анализе истраживања
  • Планирање корелације
  • Представљање примера добре праксе
  • Практичан рад учесника семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, превоз реализатора, радни материјал за семинар и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вожд Карађорђе", Алексинац Горан Шипетић, Данка Аџемовић, Анета Петровић 21 3.94
2 Центар за стручно усавршавање Чачак Горан Шипетић, Анета Петровић 15 3.92

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.93