Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Каталошки број програма: 355  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“; Јелена Смиљанић, мастер, ОШ „Драгојло Дудић“; Срђан Раденовић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић” Велика Моштаница; Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Гордана Опалић, мастер, ОШ „Љуба Ненадовић“

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење квалитета унутрашње организације рада у школи изградњом компетенција запослених за планирање, формирање, спровођење и управљање, заједничку сарадњу и дељење школске и педагошке документације.

-боље разумевање и већа осетљивост наставника, стручних сарадника и директора за школску документацију као обавезни елемент у установи са познавањем законских регулатива и важности документације. -унапређење знања и вештина запослених у школи за препознавање врсте и степена важности документа, адекватно и правовремено поступање. -упознавање запослених у школи са програмима за електронско вођење и стварање документа, стицање вештина у формирању и форматирању документа, сортирању, чувању, регистровању, проток, физичком и електронском архивирању. -сензибилизација учесника за улогу и значај тимског рада. -оснаживање наставника да развијају односе сарадње са свим субјектима и дељење стечених искустава у изради и управљању документацијом.

По завршетку обуке очекује се да учесници: познају главне појмове који се односе на школску документацију (планови, записници, обрасци, захтеви, молбе, изјаве...);познају у основним цртама законе, правилнике, протоколе који регулишу ову област и разумеју њихов практични значај, разумеју улоге и одговорности различитих актера и процедуре у формирању документа; познају рачунарску конфигурацију и практичну употребу, софтвер, примењиве лиценциране софтверске алате за израду документа, чување, дистрибуцију документа, са посебним освртом на форму документа односно врсте писама;умеју да идентификују и протумаче изглед документа и разијају визуелни осећај његове форме;умеју квалитетно и конструктивно да сарађују са колегама негујући тимски рад.

 • 1. дан
  • Школска документација и њен значај у установи
  • Пауза
  • Законска регулатива у области школске документације, преглед и анализа готових форми докумената
  • Пауза
  • Обликовање школског документа, од идеје до реализације
  • Пауза
  • Израда документа са свим елементима и његовом формом
  • Пауза
  • Заједнички рад на документу
  • Пауза
  • Израда и повезивање више докумената на једну задату тему
  • Завршна реч, евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 950 дин. У цену су урачунате накнаде аутора и реализатора, умножавање писаних материјала за сваког полазника, потрошни материјал неопходан за извођење обуке, трошкове ручка и освежења током пауза, додатна подршка и консултације након одржане обуке и праћење примене за време трајања акредитације програма. У цену нису урачунати трошкови превоза и евентуалног смештаја водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15, Железник Ђуро Косић, Гордана Опалић 23 3.9
2 ОШ "Бранко Радичевић", 10.октобра бр.10, Велика Моштаница Срђан Раденовић, Гордана Опалић 25 3.97
3 ОШ "Карађорђе", Вука Караџића 11, Остружница Срђан Раденовић, Гордана Опалић 29 3.59

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.82