Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Каталошки број програма: 349  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Мирослава Ристић, Доктор техничких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Гордана Стоковић, Мастер учитељ, Универзитет у Београду, Учитељски факултет; Мирослава Ристић, Доктор техничких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Горана Старијаш, Доктор наука – методика наставе, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Лукић, Мастер учитељ , Учитељски факултет Универзитета у Београду; Ивана Марковић, Мастер учитељ, Учитељски факултет у Београду

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа дигиталних компетенција наставника за креирање и дидактичко-методичку трансформацију (дигиталних) садржаја који се изучавају у ванучионичком окружењу. Подстицање активности деце на отвореном током наставе и у породичном окружењу.

Упознати наставнике са теоријском заснованошћу, резултатима истраживања и могућностима примене ванучионичких активности подржаних дигиталним технологијама у млађим и старијим разредима основне школе; Оспособити наставнике да процене и изаберу доступне дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (мобилне апликације, веб алате и дигиталне игре) и да их прилагоде раду у конкретним условима (узраст деце, окружење школе); Оспособити наставнике да осмисле и креирају сопствене дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (помоћу QR кодова, Google мапа и веб алата); Оспособити наставнике да креирају безбедно наставно окружење (дигитално и ванучионичко).

По завршетку обуке, учесници су у стању да: • изаберу и користе различите врсте дигиталних апликација у функцији планирања и реализације наставних садржаја у ванучионичком окружењу; • обуче (оспособе) ученике да самостално и у сарадњи са другим ученицима користе мобилне апликације у функцији истраживања феномена у ванучионичком окружењу; • креирају дигиталне садржаје за ванучионичке активности (коришћењем веб алата и QR кодова). Унапређене дигиталне компетенције ученика.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Ванучионичка настава и/или дигиталне технологије
  • Учење у ванучионичком окружењу подржано мобилним технологијама
  • Примена QR кодова у ванучионичким активностима
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

1 500,00 динара по полазнику