Јачање професионалних капацитета васпитача у раду са родитељима деце са дијабетесом

Каталошки број програма: 797  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Силвиа Гладић, мaстер ликовни уметник, Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Маја Галић, доктор медицинских наука, Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образ. васп.

Силвиа Гладић, мaстер ликовни уметник, Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Маја Галић, доктор медицинских наука, Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образ. васп.

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Оснаживање васпитача за успешну комуникацију и грађење односа поверења и сарадње са родитељима деце са дијабетесом, као и за пружање здравствене подршке детету и унапређивање компетенција васпитача и родитеља из области ликовног васпитања.

Стицање знања васпитача о значају познавања симптома дијабетеса и оснаживање за пружање подршке и адекватно реаговање у акутним компликацијама,као и за израду плана подршке уз сарадњу са родитељима ради успешног укључивања деце са дијабетесом у групе.Оспособљавање васпитача за афирмисање подстицајних васпитних поступака родитеља као важног услова правилног развоја детета са дијабетесом и примену различитих техника комуникације за остваривање успешног односа са родитељима деце са дијабетесом,уз међусобно оснаживање и размену мишљења.Упознавање стваралачких примера добре праксе,јачање васпитно-образовних компетенција практичара из области ликовних уметности и разумевање значаја које стваралачко изражавање има за добробит деце са дијабетесом.

Полазници познају симптоме дијабетеса и знају да пруже подршку детету. Оспособљени су да кроз сарадњу са родитељима израде план подршке ради успешног укључивања детета у редован боравак у вртићу. Полазници су оспособљени да појачају властите капацитете примерима модела саветодавне комуникације и увиде потенцијале у јачању сопствених компетенцијских подручја, а у стању су и да додатно оснаже и подстакну родитеље на усвајање нових знања и вештина потребних за правилан раст и развој детета са дијабетесом. Полазници обуке познају примере добре праксе, а разумевајући значај и благодети ликовног стваралаштва, подстакнути су да промишљају о начинима примене ликовних садржаја у свакодневном животу деце са дијабетесом.

  • 1. дан
    • 1. Пружање здравствене подршке деци са дијабетесом у вртићу
    • 2. Саветодавна подршка родитељима деце са дијабетесом у предшколској установи
    • 3. Добробити ликовног стваралаштва за децу са дијабетесом
    • 4. Сумирање утисака, евалуација програма, подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 75.000, односно по учеснику 2.500 динара (у цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови, потрошни материјал). Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену. НАПОМЕНА: Котизација се не плаћа током трајања KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad Силвиа Гладић, Маја Галић, Анђелка Булатовић 18 4

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 4