Упоришне тачке у настави математике

Каталошки број програма: 365  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, МА обр. политика, проф. раз. наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, МА обр. политика, проф. раз. наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за истраживачки приступ, креативност, логичко мишљење и функционална знања стварањем нових математичких ситуација у настави.

- Подстицање наставника за осмишљавање и примену различитих стратегија при решавању математичких задатака које су прилагођене узрасту ученика и типу задатка. - Подстицање наставника за креативнији приступ математичком садржају употребом нових наставних средстава, интерактивних алата и коришћење информационе технологије у настави математике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Разгибавање можданих вијуга Шта значи бити математички писмен у 21. веку – У корак с временом Радионица – Упоришне тачке у настави математике Радионица – Истраживањем у настави математике до функционалног знања Радионица – Од проблема до решења Радионица - Игром до знања Интерактивни алати у настави математике Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мајиловац Радомир Живковић, Ивица Жупањац 29 3.98
2 ОШ "Браћа Миленковић" Шишава Радомир Живковић, Ивица Жупањац 30 3.93
3 ОШ "Браћа Миленковић" Шишава Бојана Живковић, Ивица Жупањац 24 3.97
4 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Јасмина Стојковић, Снежана Милојковић 30 4
5 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8, Нови Сад Јасмина Стојковић, Снежана Милојковић 30 3.99
6 OŠ "Vuk Karadžić" Jugovićeva 11, Kruševac Јасмина Стојковић, Ивица Жупањац 24 4
7 OŠ "Vuk Karadžić" Jugovićeva 11, Kruševac Снежана Милојковић, Радомир Живковић 27 3.96
8 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 18 3.98
9 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Снежана Милојковић, Радомир Живковић 30 3.99

Укупно учесника: 242 | Просечна оцена: 3.98