Развој интелектуалних вештина и одржање пажње код деце предшколског и раног школског узраста у савременом контексту

Каталошки број програма: 720  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Бранка Тишма, дипломирани психолог,

Смиљана Вујадиновић, Дипломирани психолог, ОШ,,Мајка Југовића“, Земун; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција васпитача, стручног сарадника у ПУ, учитеља и стручног сарадника у школи у развоју интелектуалних капацитета детета узраста 3-8 година и одржање његове пажње

Овладање под/законским и другим документима у раду са децом узраста 3-година; оспособљеност за измене у структури радног простора;упознавање са различитим улогама одраслог у раду са децом; повезивање различитих улога одраслих у раду са децом са праксом; појачана спремност за улогу активног посматрача у раду са децом; Веће коришћење полуструктуираног и неструктуираног материјала у раду са децом у изради и раеализацији активности које подстичу интелектуални развој; стварање услова у којма деца могу постичи бољу концентрацију; повећана спремност за израду дидактичког материјала за рад заједно са децом.

Повезивање и примена под/законске и других докумената на рад учесника програма у раду са децом узраста 3-8 година; примена у раду са децом знања о улогама одраслог у припреми и реализацији активности;стечене вештине да се из улоге активног посматрача одраслог креирају и планирају нове активности и материјали за рад;изграђена спремност за коришћење неструктираног и полуструктуираног материјала у структури простора и изради дидактчког материјала за рад са децом; планирање заједничких активности одраслог и детета у изради радног материјала; изграђене вештине за планирање и реализацију активности које подстичу интелектуални развој детета; стечена знања и вештине одраслог да у раду са децом подржи њихова концентрација на садржаје којима се баве

 • 1. дан
  • Законски оквир и документа који уређују рад са децом предшколског и раног школског узраста.
  • Теоријски оквир интелектуалног развоја деце предшколског и раног школског узраста
  • Структура радног простора и његове импликације на подстицање и развој интелект.вештина и концентрац.
  • Осмишљавање и и планирање активности које подстичу интелект. развој детета
  • Шта све можемо заједно са дететом/планирање и извођење садржаја у заједн.активности одраслог и дете

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3500 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.