Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Каталошки број програма: 549  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника да унапреде професионалне компетенције како би кроз интеграцију наставних садржаја утицали на већа постигнућа ученика у свим областима учења са циљем да развију различите стратегије учења и достигну функционалну писменост.

Пружање подршке наставницима да кроз интеграцију наставних садржаја ученицима омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја наставних предмета, са циљем да се побољшају образовна постигнућа, обезбеди трајност, трансфер знања и функционална писменост поштујући међупредметне компетенције, стратегију образовања и оспособљавање ученика за живот. Подстицање наставника да садржаје предмета планирају и међупредметно повезују, као и области унутар самог предмета и да применом таквог начина планирања и реализације наставе код ученика развијају различите стратегије учења помоћу којих ће стицати трајна знања повезујући садржаје са различитим животним ситуацијама.

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да: интегришу наставне садржаје на начин који ће омогућити да ученици имају већи степен функционалне писмености; планирају и међупредметно повезују садржаје предмета као и области унутар самог предмета, код ученика развијају различите стратегије учења.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Стратегија образовања и међународна испитивања функционалне писмености
  • Пауза
  • Интеграција наставних садржаја и функционална писменост - 1. део
  • Пауза
  • Интеграција наставних садржаја и функционална писменост - 2. део
  • Пауза
  • Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 700, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.