Успешна сарадња породице и школе путем родитељске укључености у дечје образовање

Каталошки број програма: 201  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Наташа Духанај, Мастер педагог, ОШ „Веселин Маслеша“

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Наташа Духанај, Мастер педагог, ОШ „Веселин Маслеша“; Саша Степановић, Доктор наука, Висока школа социјалног рада

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професионално оснаживање наставника, директора и стручних сарадника у васпитно-образовној установи за планирање и реализацију ефективне родитељске укључености у дечије образовање.

Препознавање сврхе образовања у савременом друштвеном контексту као и обавеза и одговорности породице и школе; Упознавање са концептуализацијом односа породице и школе у Србији и свету; Проширивање знања о дефинисању односа породице и школе легислативом; Усвајање значења појма родитељска укљученост у дечије образовање - Епстајнова типологија активности родитељске укључености; Сагледавање добробити родитељске укључености у дечије образовање; Развијање знања и вештина планирања и реализације активности родитељске укључености у дечије образовање; Проширивање знања о тешкоћама на путу родитељске укључености у дечије образовање; Јачање капацитета и вештина за превазилажење тешкоћа на путу родитељске укључености у дечије образовање

- Препознати и критички сагледати околности савременог друштвеног контекста које утичу на однос породице и школе; - Усвојити појмове којима се код нас и у свету дефинише однос породице и школе; - Сагледати обавезе и одговорности породице и школе дефинисане легислативом; - Препознати значај и добробити родитељске укључености у дечије образовање; - Усвојити типологију активности родитељске укључености у дечије образовање ауторке Џоис Епстајн; - Сагледати могућности имплементације активности родитељске укључености у живот и рад школе (документа и праксу школе); - Критички сагледати препреке на путу ефективне родитељске укључености у дечије образовање, препознати и усвојити неопходне вештине за њихово превазилажење.

 • 1. дан
  • 1.Уводни део
  • 2. Сврха образовања и концептуализација односа породице и школе у свету и у Србији
  • 3.Закони о односу породице и школе у васпитно-образовној пракси Србије
  • 4. Активности родитељске укључености у дечије образовање и могућности имплементације
  • 5. Препреке на путу родитељске укључености у дечије образовање
  • 6. Развијање вештина у раду са родитељима
  • 7. Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.