Квалитетно оцењивање – боља настава

Каталошки број програма: 574  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Веселинка Станковић, Дипломирани математичар, ОШ „Десанка Максимовић“; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „Десанка Максимовић“, Ниш; Драгана Леповић Стефановић, /, ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот

Веселинка Станковић, Дипломирани математичар, ОШ „Десанка Максимовић“; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „Десанка Максимовић“, Ниш; Драгана Леповић Стефановић, /, ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Јачање компетенција наставника у области оцењивања ученика, јачање компетенција наставника за континуирано оцењивање различитим методама и развијање самооцењивања код ученика

Оспособљавање учесника за континуирано, објективно и транспарентно оцењивање употребом различитих техника и метода. Представљање Блумове таксономије и њена примена при оцењивању. Приказ модела увођења ученика у процес самовредновања постигнућа у циљу самооцењивања ученика и вршњачког оцењивања у настави. Настава на различитим нивоима тежине. Значај дефинисања критеријума оцењивања и уједначавања критеријума на нивоу Стручног већа.

Квалитетнија настава јер је оцењивање у функцији учења Наставници уводе ученике у процес самооцењивања свог рада и рада других ученика. Повећан сензибилитет наставника при оцењивању као процесу који се ради са ученицима, а не на ученицима Појачана свест наставника о потреби уједначавања критеријума. Повећање објективности оцењивања.

 • 1. дан
  • Представљање аутора и учесника
  • Правне основе оцењивања
  • Оцењивање у функцији учења
  • Најчешће грешке приликом оцењивања
  • Пауза
  • Оцењивање и настава
  • Пауза
  • Блум и оцењивање
  • Пауза
  • Самовредновање ученика/-ца
  • Критеријуми оцењивања
  • Евалуација скупа

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а ( У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Десанка Максимовић" Чокот Валентина Вељковић Николић, Драгана Леповић Стефановић 16 4
2 ОШ "Десанка Максимовић" Чокот Валентина Вељковић Николић, Драгана Леповић Стефановић 21 4
3 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Обреновац Валентина Вељковић Николић, Драгана Леповић Стефановић 17 4
4 ОШ "Дубрава", Ивана Милутиновића бб, Књажевац Валентина Вељковић Николић, Драгана Леповић Стефановић 30 3.97

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 3.99