Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Каталошки број програма: 642  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа Патријарх Павле – Бг

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа Патријарх Павле – Бг

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника,стручних сарадника и васпитача у домовима ученика за осмишљавање и извођење радионица и интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета у примени иновативних метода рада.

1. Оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја. 2. Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.

• Учесници ће стећи знања и вештине потребне за самостално креирање радионица и умеће да одаберу адекватне интерактивне технике рада у обради васпитно-образовних садржаја. • Учесници ће бити мотивисани да чешће бирају радионичарски начин рада и интерактивне технике приликом обраде образовних и васпитних садржаја. • Учесници семинара ће умети да у већем, степену активирају ученике на часу и/или приликом реализације васпитних садржаја што ће за резултат имати веће задовољство ученика и боље постигнуће. • Учесници семинара ће током семинара креирати радионице које ће моћи днепосредно да примене у својој професионалној пракси.

 • 1. дан
  • Претходна искуства и очекивања
  • Преферирани стилови учења
  • Изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада
  • Планирање активности у складу са општим и специфичним циљевима
  • Технике рада са групом
  • Начини саопштавања повратне информације
  • Вештине јавног наступа
  • Тешкоће у раду са групом
  • Наставник/васпитач као водитељ радионице
  • Концепт уважавања
  • Сумирање, евалуација и договор о праћењу ефеката семинара у пракси.

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 800 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.