У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 748  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Милан Филиповић, , Средња школа Житорађа

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Милан Филиповић, , Средња школа Житорађа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања, вештина и компетенција полазника у области финансијске писмености и њихово оспособљавање за примену модела и техника рада са ученицима којима се утиче на развој финансијске писмености.

Развијање знања, вештина и ставова полазника у области финансијског образовања и васпитања. Развијање знања и вештина полазника за квалитетан одабир и примену наставних модела и техника рада којима се утиче на развој финансијске писмености код ученика/деце. Развијање знања и вештина полазника да кроз Програмиме наставе и учења/Основе програма предшколског васпитања и образовања имплементирају програме за развој знања, вештина и ставова ученика у области финансијског образовања и васпитања. Развијање знања и вештина полазника за израду финснсијског плана пројектних и других активности у школским/предшколским условима

По завршеној обуци полазник зна и у стању је да: - разуме место, улогу и значај финансијске писмености у образовању младих; - имплементира програме за развој финансијске писмености у редовне програме образовања и васпитања ученика/деце; - примени моделе и технике рада са ученицима за развијање финансијске писмености; - користи веб-апликације и рачунарске софтвере при планирању финансијских трошкова и уштеда у реализацији пројеката и других активности; - користи механизме за заштиту и права потрошача;

  • 1. недеља
    • Основе финансијске писмености
    • Планирање потрошње и остваривање уштеда
  • 2. недеља
    • Финансије у дигиталном свету
    • Учиш и зарађујеш - да ли је то могуће?

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Стошић, Милан Филиповић 4 4

Укупно учесника: 4 | Просечна оцена: 4