Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Каталошки број програма: 58  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања

Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите деце од свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања уз мултисекторски приступ

Оснажити учеснике за препознавање свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања над децом; Унапређивање знања и компетенција о заштити деце/ученика од трговине људима и примене листе индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању. Проширивање знања о могућностима које дигитална технологија пружа деци, ризицима у дигиталном свету, посредовању одраслих у дечјем коришћењу дигиталних уређаја и препорукама за заштиту од дигиталног насиља. Оснаживање учесника за мултисекторски приступ у заштити деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Учесници лакше препознају све облике насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања над децом: Учесници примењују индикаторе за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању.; Учесници су проширили своја знања о значају подршке деци у опасности од трговине људима, о могућностима које дигитална технологија пружа деци, ризицима у дигиталном свету, посредовању одраслих у дечјем коришћењу дигиталних уређаја и препорукама за заштиту од дигиталног насиља. Мултисекторки приступ релевантних институција у заштити деце од трговине људима, дигиталног насиља и других облика насиља.

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • Општи појмови и облици насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања деце
  • Заштита деце од трговине људима, индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима
  • Деца у дигиталном добу/могућности, ризици, препоруке за заштиту од дигиталног насиља
  • Значај мултидисциплинарног приступа у заштити деце
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 1.500 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На терет наручиоца падају и припадајући порези и доприноси за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Јасмина Јовановић, Слађана Чабрић 18 3.99
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Јасмина Јовановић, Слађана Чабрић 9 3.9
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Јасмина Јовановић, Слађана Чабрић 28 3.95

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.95