Рад са „тешким“ родитељима

Каталошки број програма: 148  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Катарина Станић, Дипломирани психолог, Средња медицинска школа; Катарина Крстић, Дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd

Борислава Максимовић, -, - ; Катарина Станић, Дипломирани психолог, Средња медицинска школа; Катарина Крстић, Дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Олгица Гигић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „Раковица“; Мирјана Лажетић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања и вештина васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника и директора школе за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом и/или предшколском установом

Стицање знања о основним типовима тзв. "тешких“ родитеља и њиховим тенденцијама у понашању које отежавају и блокирају ефикасну сарадњу. Разумевање понашања „тешких“ родитеља и његових ефеката Развијање знања и вештина о начинима за превазилажење непријатних осећања Овладавање техникама за редуковање негативног стреса Унапређивање знања и вештина у раду са пасивним, пасивно агресивним и пасивним родитељима Овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да • препознају различите типове „тешких“ родитеља • овладају стиловима комуникације који су у функцији бољег разумевања и превазилажења конфликта у складу са типовима родитеља • успоставе добру и ефикасну сарадњу са родитељима деце/ученика

 • 1. дан
  • Ко су „тешки”родитељи
  • Разумевање понашања „тешких родитеља“ и његових ефеката
  • Не(контрола) расположења у раду са родитељима и до чега она доводи
  • Како људи превазилазе (управљају) непријатним осећањима
  • Стрес- начини за редуковање стреса
 • 2. дан
  • Рад са пасивним родитељима
  • Рад са пасивно-агресивним родитељима
  • Карактеристике пасивно-агресивних родитеља, начин реаговања, препоруке за рад са њима
  • Рад са манипулативним родитељима
  • Како да обе стране из расправе изађу задовољне
  • Како дати повратну информацију родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 6900 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд", Ивањданска 56А, Барошевац Олгица Гигић, Мирјана Лажетић 24 3.98
2 ПУ Сурчин, вртић Паун, Косовска 2, Сурчин Олгица Гигић, Мирјана Лажетић 30 3.97
3 Предшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд Олгица Гигић, Мирјана Лажетић 30 3.99

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 3.98