„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Каталошки број програма: 852  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„, Жича; Светлана Филиповић, професор српске и светске књижевности, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Драгана Ђурић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Живан Маричић„ Жича

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Обука учитеља и наставника за примену активне наставе и информационих технологија у српском језику и сагледавање дидактичких принципа и технике рада на часу. - Повећање ефикасности наставе/учења

- Оспособљавање учитеља и наставника за примену активне наставе путем књижевних радионица и контаката са писцима путем Скајпа и уживо - Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика - Развој читалачке мотивације код ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1. дан Актуелна питања у настави српског језика и резултати ПИСА тестова Могућности отклањања слабости у раду на књижевном делу Мотивација ученика у класичној организацији наставе Модели радионица „Лектира не боли„ у пракси Лектира не боли у школи Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу 28.000.00 динара. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове сертификата, ауторства, реализације и координације програма. У цену нису укључени трошкови пута и трошкови штампаног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Саве Немањића 2 Крагујевац Ана Милошевић, Данка Тешић 18 3.99
2 Kраљево, ОШ "Јово Курсула", Доситејева 136 Ана Милошевић, Данка Тешић 20 3.99
3 ОШ "Др Драгиша Мишовић" Булевар Вука Караџића 1 Ана Милошевић, Светлана Филиповић 27 3.96
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Ана Милошевић, Светлана Филиповић 21 3.99
5 ОШ " Стана Бачанин" Лешак Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.92
6 Ниш, ОШ "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3 Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.99
7 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27 Смедеревска Паланка Ана Милошевић, Данка Тешић 24 3.95
8 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Ана Милошевић, Данка Тешић 27 3.96
9 ОШ,, Сава Керковић" , Светог Саве 22, Љиг Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.99
10 Параћин Ана Милошевић, Драгана Ђурић 27 3.97

Укупно учесника: 254 | Просечна оцена: 3.97