Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични развој

Каталошки број програма: 321  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Љиљана Обренов, дипломирани учитељ, ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад; Јелена Обренов, Дипломирани психолог, ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад

Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Љиљана Обренов, дипломирани учитељ, ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад; Јелена Обренов, Дипломирани психолог, ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Усвајање стратегија за превазилажење стресних ситуација на послу, као и превенције синдрома сагоревања кроз оснаживање својих личних капацитета за суочавање са стресним ситуацијама са циљем умањења и ублажавања негативних ефеката стреса.

Упознавање са концептима стреса, сагоревањем и фазама сагоревања на послу;Стварање основе за развој личне стратегије превладавања стреса, упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања стреса;Упознавање са саветима за превладавање стреса у конкретним ситуацијама пословних захтева: комуникација у сарадњи са родитељима детета/ученика, рад са децом којима је потребна додатна подршка (брига и одговорност), комуникација и односи са колегама и надређенима, рад у непредвиђеним ситуацијама (пандемија, Он-лине настава),активности у процесу целоживотног учења;Примена савета за помоћ ученицима у реаговању у стресним и конфликтним ситуацијама;Упознавање са вештинама за ефикасно управљање личним и професионалним стресом.

Након обуке, очекује се да ће учесници бити у стању да: - Препознају стресоре и симптоме професионалног стреса - Развијају личну стратегију превладавања професионалног стреса - Се оснаже за примену научених техника за превладавање стреса у различитим ситуацијама на послу - Помогну ученицима у реаговању у стресним и конфликтним ситуацијама - Развијају резилијентност и асертивност у циљу одговорности за своје ментално здравље

 • 1. дан
  • О стресу уопште – ''Стрес је живот''
  • Синдром сагоревања и фазе сагоревања на послу
  • Извори и узроци професионалног стреса
  • Кораци ка успешној акцији и стратегије самопомоћи
  • Технике за контролу стреса и противстресни савети

30

дана: 1
бодова: 8

10-15 учесника – 3.000 din 16-20 учесника – 2.750 din 21-25 учесника – 2.500 din 26-30 учесника – 2.350 din У цену је урачунато: материјал за учеснике, хонорари за водитеље, потрошни материјал, прилози за учеснике, путни трошкови реализатора – до 50 км у једном правцу. У цену нису урачунати храна и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Зденка Рајковић, Љиљана Обренов, Јелена Обренов 13 3.99
2 ОШ "Вук Караџић", Југовићева 11, Крушевац Зденка Рајковић, Љиљана Обренов 30 4
3 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац, Зденка Рајковић, Љиљана Обренов 17 3.99
4 ОШ "Димитрије Давидовић", Анте Протића 3, Смедерево Зденка Рајковић, Љиљана Обренов 23 3.94

Укупно учесника: 83 | Просечна оцена: 3.98