Музеј школе у свим облицима наставе и слободним активностима

Каталошки број програма: 1130  

Не

ОШ Старина Новак, Кнез Данилова 33-37, kabinetistorije@gmail.com, 063257397, 0638961408

Милош Пекић, kabinetistorije@gmail.com, 063257397, 063257397

Милош Пекић, дипломирани историчар, ОШ Старина Новак; Влада Вучинић, специјалиста хемијских наука, ОШ Старина Новак

Реља Пекић, мастер етнологије и антропологије , Филозофски факултет у Београду; Влада Вучинић, специјалиста хемијских наука, ОШ Старина Новак; Мања Милиновић, дипломирани историчар, ОШ Старина Новак

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Упознавање са могућношћу коришћења музеја у настави и слободним активностима.

Упознавање са начинима чувања материјалне и нематеријалне културне баштине и културе сећања. Упознавање са значајем отварања школског музеја, сарадње са професионалним музејима и истицање значаја присутности школског музеја у локалној заједници.

Наставници ће бити упознати са начинима чувања материјалне и нематеријалне културне баштине и културе сећања. Наставници ће бити упознати са значајем школског музеја у остваривању наставе и слободних активности. Наставници ће бити упознати са значајем сарадње са професионалним музејима у остваривању наставе и ваннаставних активности. Наставници ће умети да користе школски музеј у јавној делатности школе, пре свега у локалној заједници.

 • 1. дан
  • Савремена музеологија
  • Едукативни програми музеја и сарадња са школама
  • Антропологија и музеји - нематеријално наслеђе данас
  • ПАУЗА
  • Како отворити и како функционише један школски музеј - искуствена пракса
  • Израда плаката за одређену изложбу школа
  • ПАУЗА
  • Ђачки дигитални музеј
  • Баштина наше најближе околине

25

дана: 1
бодова: 8

3000 рсд Потрошни материјали и послужење