Учење социјалних и емоционалних вештина у школи

Каталошки број програма: 206  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Слободанка Гашић Павишић, Доктор педагошких наука, Универзитет Доња Горица, Подгорица

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Марко Батур, мастер, ШОСО „Јелена Варјашки“- Вршац; Слободанка Гашић Павишић, Доктор педагошких наука, Универзитет Доња Горица, Подгорица

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција наставника за васпитни рад са ученицима кроз процес учења социјалних и емоционалних вештина

Да наставници: - стекну нова знања, систематизују и прошире своја постојећа знања из области развијања социјалних и емоционалних вештина код ученика; - упознају савремене моделе и нове стратегије за развијање социјалних и емоционалних вештина код ученика; - постану мотивисани за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима; -овладају техникама успостављања позитивне интеракције са ученицима и начинима остваривања подстицајне социо-емоционалне климе у разреду.

- Наставници ће бити оспособљени за успешну примену планског подучавања деце социјалним и емоционалним вештинама; - Учесници ће бити мотивисани за развијање позитивног социјалног понашања код ученика; -Учесници ће бити оспособљени за креирање позитивне социо-емоционалне климе у разреду.

 • 1. дан
  • 1.Увод
  • 2.Шта су социјалне и емоционалне вештине?
  • 3.Приказ савремених метода и програма за учење социјалних и емоционалних вештина у школи
  • 4.Обука за подучење социјалним и емоционалним вештинама
  • 5.Услови за успешно учење социјалних вештина у школи - генерализација и трансфер наученог
  • 6.Завршетак семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бачки Петровац, ОШ "Јан Чајак" Маша Ђуришић, Марко Батур, Слободанка Гашић Павишић 20 3.86
2 Бор, ОШ "3. октобар" Маша Ђуришић, Марко Батур, Слободанка Гашић Павишић 31 3.94

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.9