Мала школа позоришта

Каталошки број програма: 1030  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660

Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / Удружење драмских уметника Србије

Сандра Максимовић, Мастер професор српског језика и књижевн, Основна школа „Свети Сава“ Крушевац; Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, тренерица за интеркултурално учење, Базаарт, Репрезентативно удружење у култури; Наташа Милојевић, Специјалиста драмске педагогије , БАЗААРТ, УБУС, Уметничка група "ArtEQ" , ЦЕДУМ; Елдар Зубчевић, Мастер аудио визуелни уметник, УГ акустикУм, ПУ Дечија кућа Бубамарица; Душан Калејски, Студент социологије, ЦЕКОМ - Зрењанин; Зоран Рајшић, Мастер извођачких уметности, БАЗААРТ, УЛУС; Ана Остојић, студенткиња андрагогије, БАЗААРТ, Репрезентативно удружење у култури

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснажити запослене у установама образовања и васпитања да, стицањем знања о драми и позоришту и овладавањем конкретним техникама, унапреде драмски рад у установи и користе га за развој личности ученика и јачање васпитне улоге школе/установе.

Оспособити запослене у установама образовања и васпитања да квалитетно развијају драмске форме у образовном и васпитном раду Оснажити их да кроз креативни процес: развијају дивергентно мишљење, креативност, спонтаност, аутентичност и изражавање деце и ученика развијају њихове емоционалне и социјалне компетенције, а посебно емпатију, критичко мишљење, позитивне вредносне ставове; асертивну комуникацију, однос поверења, поштовања и уважавања различитости, дух сарадње и солидарности са и међу ученицима подрже боља образовна постигнућа деце и ученика: развијају склоности и способности за откривање, сазнавање, анализу и рефлексију Оснажити их да негују сараднички, антидискриминаторни и инклузиван етос у установи и јачају сарадњу са средином

1. Наставници су упознати са свим битним аспектима драмског и позоришног рада (драматургија, режија, глума итд.) 2. Овладали су основним техникама развоја драмског и сценског дела 3. Овладали су основним техникама вођења стваралачког процеса са децом и ученицима 4. Користе потенцијал драме и позоришта да подстичу социоемоционални, интелектуални и академски развој деце и ученика 5. Разумеју значај везе између позоришта и стварног живота појединаца и заједница и потенцијал драмског рада за преиспитивање стварности

 • 1. дан
  • ШТА ЈЕ ТО ПОЗОРИШТЕ
  • ПОЗОРИШТЕ ЈЕ КОЛЕКТИВНА УМЕТНОСТ
  • ДРАМА СЕ ТИЧЕ ТЕБЕ И МЕНЕ
  • Пауза
  • А ШТА ЈЕ ТО ДРАМА?
  • ДРАМА ЈЕ ПРОМЕНА
  • Пауза за ручак
  • ЕЛЕМЕНТИ ДРАМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
  • Пауза
  • ТИ И ЈА НА СЦЕНИ
  • КАКО ТИ, А КАКО ЈА?
 • 2. дан
  • ДРАМАТУРГИЈА 1: ГРАЂЕЊЕ ПРИЧЕ
  • ДРАМАТУРГИЈА 2: АНАЛИЗА ДРАМСКОГ ТЕКСТА
  • ДРАМАТУРГИЈА 3: ДРАМАТИЗАЦИЈА
  • Пауза
  • РЕЖИЈА
  • Пауза за ручак
  • ГЛУМА
  • СЦЕНСКИ ПРОСТОР И КОСТИМ
  • Пауза
  • СЦЕНСКА МУЗИКА И ЗВУК У ПОЗОРИШТУ
  • ЗАКЉУЧАК

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4500 динара. У цену су урачунати: трошкови материјала за припрему и вођење програма; трошкови освежења и сендвича за учеснике; путни трошкови реализатора и координатора; куповина и штампање сертификата; финансијска администрација; хонорари за реализаторе и координатора.