Укључивање студената-волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих нарочито из осетљивих група - "Старији брат, старија сестра"

Каталошки број програма: 1103  

Не

DAJ MI RUKU, Čingrijina 13, office@dajmiruku.org, 0641976856

Iva Fila Ivanov, fila.iva@gmail.com, 0641976856, 0641976856

Јелена Николић Крстић, Мастер васпитач, ПУ "Дечји дани"; Гордана Марчетић-Радуновић, МА социјалног рада, Удружење Социатива; Iva Fila Ivanov, Diplomirani socijalni radnik, MA, Udruženje "DAJ MI RUKU"

Јелена Николић Крстић, Мастер васпитач, ПУ "Дечји дани"; Гордана Марчетић-Радуновић, МА социјалног рада, Удружење Социатива; Iva Fila Ivanov, Diplomirani socijalni radnik, MA, Udruženje "DAJ MI RUKU"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Подизање нивоа свести о значају увођења волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих

Развој вештина волонтерског менаџмента, унапређивање знања о асертивној комуникацији и тимском раду

Полазници ће бити оснажени за руковођење тимом у који су укључени и волонтери, овладавање асертивним вештинама, стицање менторских вештина. Полазници ће бити упознати са функционисањем пројеката "Старији брат, старија сестра" и "Сарадник у пружању подршке дечјем развоју и напредовању" и бити мотивисани да их примене у институцији у којој су запослени.

  • 1. дан
    • Волонтерски менаџмент и менторство
    • Асертивна комуникација
  • 2. дан
    • Представљање програма укључивања волонтера
    • Избор програма и могућности за примену у институцијама

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 3000 рсд за групу од 25 до 30 учесника. Цена по учеснику за групу од 20 до 25 учесника је 3500 рсд. У цену су укључени трошкови хонорара и превоза тренера, радних материјала и издавања сертификата.