Комуникација и сарадња са породицом

Каталошки број програма: 82  

Не

Друштво дефектолога Војводине, Амброзије Шарчевића 31, Сомбор, spec.educators@gmail.com, 062244060

Маринела Шћепановић, mscepanovic@gmail.com, 062244060, 062244060

Maринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине; Санела Славковић, доктор наука, Медицински факултет Нови Сад

Maринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине; Санела Славковић, доктор наука, Медицински факултет Нови Сад

васпитни рад

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Допринос оснаживању запослених у образовно-васпитним установама за комуникацију и сарадњу са породицама деце и ученика

- Унапредити разумевање појмова комуникације и сарадње; - Унапредити разумевање значаја комуникације и сарадње са породицама у образовном контексту; - Проширити сазнања о моделима сарадње са породицама деце и ученика; - Упознати карактеристике сарадње са породицама деце и ученика из осетљивих група; - Унапредити вештине комуникације и сарадње у професионалном окружењу.

Полазници ће унапредити вештине за комуникацију и сарадњу са породицама деце и ученика и унапредиће разумевање појмова комуникације и сарадње са породицама у образовном контексту; Полазници ће проширити сазнања о моделима сарадње са породицама деце и ученика; Полазници ће упознати карактеристике комуникације и сарадње са породицама деце и ученика из осетљивих група.

  • 1. дан
    • Комуникација и сарадња у образовном контексту
    • Модели сарадње са породицама деце и ученика
    • Сарадња са породицама деце и ученика из осетљивих група
    • Комуникација и сарадња у професионалном образовном окружењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000 РСД за групе од 30 учесника, што обухвата трошкове радних материјала за учеснике, као и техничке трошкове (превоз, смештај, исхрана) реализатора.