ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

Каталошки број програма: 536  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660

Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, тренерица за интеркултурално учење, Базаарт, Репрезентативно удружење у култури; Дубравка Суботић, мастер културне политике и менаџмента, Удружење балетксих уметника; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / Удружење драмских уметника Србије

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Зоран Перишић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Сремац"; Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Вукица Павловић, Мастер, ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац; Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, тренерица за интеркултурално учење, Базаарт, Репрезентативно удружење у култури; Наташа Милојевић, Специјалиста драмске педагогије , БАЗААРТ, УБУС, Уметничка група "ArtEQ" , ЦЕДУМ; Ана Радончић, Мастер учитељ, ОШ "Ђуро Стругар"; Наташа Китаноска, мастер, ОШ „Иван Гундулић”; Душан Калејски, Студент социологије, ЦЕКОМ - Зрењанин; Бранијета Конџуловић, Дипл. проф. српске књижевности и језика , Четврта гимназија у Београду; Зоран Рајшић, Мастер извођачких уметности, БАЗААРТ, УЛУС; Ана Остојић, студенткиња андрагогије, БАЗААРТ, Репрезентативно удружење у култури

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснажити запослене у установама образовања и васпитања да кроз драмске технике развијају плурализам и сарадњу међу децом и ученицима и подржати их да укључе интеркултуралне компоненте у различите наставне и друге области образовног и васпитног рада.

1. Развијање компетенција запослених у установама образовања и васпитања за рад у културно плуралној средини; 2. Практично усвајање драмских техника за интеркултурално учење; 3. Успостављање корелација са наставним садржајима из различитих предмета (матерњи језик, страни језик, историја, уметност, социологија, филозофија, грађанско васпитање и др.) и oбогаћивање методских приступа за обраду наставних садржаја из тих предмета кроз интеркултурални аспект

Запослени у установама образовања и васпитања су сензибилисани и оснажени за управљање различитостима и оспособљени да: - Сагледају културне различитости међу децом и ученицима као прилику за учење о плуралности и диверзитету и да на основу њих развију партиципативне активности које подстичу дијалог, сарадњу и кохезију; - Примене драмске технике како би сензибилисали децу и ученике за прихватање различитости, развој културе дијалога и развој сарадничког, солидарног и инклузивног школског етоса; - Подстичу хоризонталну и вертикалну корелацију знања и вештина, с циљем да унапреде разумевање, дијалог и интеракцију међу децом и ученицима различите културне припадности (интеркултуралне компетенције).

 • 1. дан
  • ПОЗДРАВНА и уводна РЕЧ домаћина и реализатора
  • ИНДИВИДУАЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  • ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТ
  • КУЛТУРНЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ
  • Пауза
  • ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ РЕЧНИК
  • ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ОСЕТЉИВОСТ
  • КУЛТУРНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И ИСКЉУЧИВАЊЕ
  • БОЛНА РЕЧ
  • Пауза за ручак
  • СТЕРЕОТИПИ
  • ПРЕДРАСУДЕ
  • Пауза
  • УКЉУЧИ МЕ – РАЗУМЕЋУ
  • ЗАВРШЕТАК РАДИОНИЦЕ
 • 2. дан
  • ТЕХНИКЕ УКЉУЧИВАЊА УЧЕНИКА У ПОСТУПКЕ КРЕАТИВНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
  • ДЕКОНСТУКЦИЈА СТЕРЕОТИПА
  • Пауза
  • ДЕКОНСТУКЦИЈА СТЕРЕОТИПА
  • ВРУЋА СТОЛИЦА - монолози
  • Пауза за ручак
  • РИТМОВИ
  • ЗВУЧНИ ПЕЈЗАЖИ
  • ШЕТЊА КРОЗ ПЕЈЗАЖЕ
  • ЛЕКОВИТА РЕЧ
  • ЗАТВАРАЊЕ РАДИОНИЦЕ, ПОЗДРАВ, ФОРМАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4500 динара. У цену су урачунати: трошкови материјала за припрему и вођење програма; трошкови освежења и сендвича за учеснике; путни трошкови реализатора и координатора; куповина и штампање сертификата; финансијска администрација; хонорари за реализаторе и координатора.