Подршка добробити кроз односе и делање

Каталошки број програма: 844  

Не

Савез удружења васпитача Србије, Горичка бб, vaspitacisrbije@gmai.com, 0628883800

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmai.com, 0628883800, 0628883800

Оливера Дишић, Дипломирани васпитач у предшколским уста, Предшколска установа"Бамби",Лозница

Оливера Дишић, Дипломирани васпитач у предшколским уста, Предшколска установа"Бамби",Лозница; Зорица Павловић, Дипломирани васпитач у предшколским уста, Предшколска установа"Лане",Осечина; Сања Вукосављевић, Дипломирани васпитач у предшколским уста, Предшколска Установа "Бамби",Лозница; Нела Дујић, мастер, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање полазника обуке за пружање подршке добробити детета која је усмерена на односе и делање у реалном програму.

Стицање основних информација о искуствима у раду на ову тему, као и са примерима добре праксе везане за односе и делање у реалном програму.Помоћ у примени Основа програма-део везан за уређење простора. Развијање компетенција васпитача у циљу подршке грађењу односа и трагањима за оптималним решењима у истраживању сопствене праксе.

Стицање основних информација у циљу оснаживања и пружања подршке свим димензијама добробити.Афирмисање професије васпитача у циљу развијања сарадничких односа на свим нивоима.Учесници обуке ће имати прилику да се упознају са различитим идејама за структурирање простора којим се подржава добробит деце.Такође,очекује се боље разумевање основних димензија програма.добробити,односа и делања.Добиће одговоре на питања о томе шта је за дете важно у односима, као и о примени сарадничких активности и играма које можете применити у пракси.

 • 1. дан
  • Подршка добробити детета кроз персоналну,делатну и социјалну добробит
  • Уводна радионица:Осећати се,бити,моћи,умети
  • Пауза за кафу
  • Дете и односи
  • Остваривање добробити кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима)
  • Како кроз односе деца уче-радионица
  • Пауза за ручак
  • Игра;Дете у игри;Животно-практичне ситуације;Ситуације планираног учења
  • Пауза за кафу
  • Подршка васпитача у игри, животни-практичним ситуацијама и ситуацијама планираног учења-радионица
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000дин..Стручни материјали(у писаном облику)који се деле сваком учеснику за рад на семинару, потрошни материјал,(фломастери, лепак, папири,стикери,флип чарт папир),израда материјала за рад, пластифицирање,копирање.Уверења за учеснике.У цену нису урачунати путни трошкови.