Примена интернет технологија у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 690  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Жолт Коња, , ; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Жолт Коња, , ; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија.

Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних интернет технологија у образовању - Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијаланих наставних материјала по савременим стандардима - Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима у онлајн окружењу - Практично оспособљавање наставника за примену савремених интернет сервиса у виду примене система за тестирање ученика - Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

Наставник ће, након обуке, бити оспособљен да самостално израђује онлајн мултимедијалне наставне садржаје по најновијим стандардима и користи их у настави. Применом таквих садржаја код ученика се постиже: - већа мотивисаност за рад и учење, - виши ниво разумевања, мишљења и закључивања, - активније учешће у наставном процесу, - подстицање креативног и истраживачког духа, - подстицање самосталности у процесу учења Наставник ће, након обуке, бити оспособљен да самостално израђује олајн тестове знања.

 • 1. недеља
  • Интернет технологије у служби наставе
  • Пример мултимедијалних наставних садржаја помоћу интернет сервиса
  • Интернет сервиси знања у школи, пример Вики сајта као сервиса знања у школи
  • Интернет сервиси који омогућавају онлајн тестирање и комуникацију
 • 2. недеља
  • Израда мултимедијалних презентација
  • Креирање интерактивних слика, паноа, колажа; онлајн обрада фотографија
  • Креирање анимација и стрипа 120
 • 3. недеља
  • Креирање видео лекција
  • брада видео садржаја, креирање пројекта, објављивање видео садржаја на интернету
  • Онлајн тестирање ученика

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела обуке.