"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

Каталошки број програма: 1008  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449 , 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Милица Јосимов, дипломирани вајар, Музеј афричке уметности; Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"

Милица Јосимов, дипломирани вајар, Музеј афричке уметности; Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање знања и вештина; упознавање ликовног језика и начина евалуације ликовнoг дела; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.

Имплементација нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; развијање мотивације код деце и младих за разумевање и коришћење уметничких медија и откривање нових афинитета и интересовања; подстицање њихове имагинације и креативности и развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости; подстицање развоја координације и моторикe код деце кроз рад са линорезом; стимулација оперативности и логичког мишљења; подстицање развоја њихове имагинације и креативности; развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости;подстицање на самосталност, иницијативност, отвореност према новом искуству; популаризација старих и уметничких заната; очување традиције народа и фолклора; ширењу културе уопште.

По завршетку обуке учесници семинара ће бити оспособљени за самосталан уметничко-едукативан рад са децом и младима и тако утицати на развијање креативности као конструктивне и продуктивне особине личности. Кроз имплементацију нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности допринеће унапређивењу васпитно-образовне праксе.

  • 1. дан
    • „Техника преношења цртежа/скице на линолеум плочу и обрада уз помоћ ножића за линорез“
  • 2. дан
    • „Израда отисака на графичкој преси и утискивање печата на текстилу и папиру“

15

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 РСД Штампани материјал, колор предлошци, примери готових графика, графички листови, штампарске боје за графику на уљаној бази, водораствориве боје, ножићи за линорез, ваљкови за наношење боје, графичка преса. Освежење и оброк за полазнике и реализаторе; канцеларијско пословање и финансијски администратор; Уверења о завршеној обуци; надокнада за коришћење простора за рад; путни трошкови за реализаторе и координатора обуке.Бруто хонорари за два реализатора и координатора обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ"Đuro Strugar", Milutina Milankovića 148, Novi Beograd Милица Јосимов, Сузана Поњавић 5 4
2 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 5 4
3 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 5 4

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 4