ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Каталошки број програма: 853  

Не

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Владимир Симић, Доктор медицине, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд

Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Владимир Симић, Доктор медицине, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд; Мирјана Мићовић, Доктор медицине, специјалиста педијатри, Дом здравља "Стари град" Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање професионалних компетенција у ПУ као кључном чиниоцу у раном препознавању поремећаја здравственог стања детета и мерама прве помоћи и оспособљавање за пружање прве помоћи у васпитној групи – принцип помоћи а ненашкодити

Препознавање и правовремено реаговање у пружању прве помоћи код застоја страног тела у дисајном путу, фебрилих конвулзија, поремећаја свести код хипо и хипергликемије, први кораци у започињању кардиопулмоналне реанимације до доласка екипе хитне помоћи. Избећи или спречити панику и избећи грешке при указивању прве помоћи ; обучити учеснике мануелним вештинама привремене имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде (психолошки аспект , владање ситуацијом и смиривање остале деце у васпитној групи) превазилажење страхова, предрасуда према деци која болују од хроничних незаразних болести. Подршка инклузивном васпитању и образовању,

Рационализација страха , смиривање панике код деце у групи и одраслих, Упознавање са различитим узроцима који доводе до настајања одређених повреда и поремећаја здравственог стања детета. Прихватање деце са хроничним незаразним болестима и терапијом у вртићу,(дијабетес ,епилепсија,церебрална парализа,ретке болести итд) и обука за давање терапије деци . Оспособљеност да пружи прву помоћ по процедури - да се не угрожава здравље онога ко пружа прву помоћ, помоћи адекватно особи којој се указује прва помоћ Оспособљеност за пружање правилне,благовремен и одговарајуће прве помоћи детету уз савладавање основних једноставних мануелних вештина( привремена имобилизација),прва помоћ кад настане гушење због застоја станог тела,алергијске манифестације

 • 1. дан
  • . .Увод у обуку-изазови у вртићу
  • КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА
  • ЗАСТОЈ СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ
  • ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ И ЕПИЛЕПСИЈА
  • ПОРЕМЕЋАЈ СВЕСТИ ИЗАЗВАН ХИПО И ХИПЕРГЛИКЕМИЈОМ
  • КРЕИРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ И ЗДРАВЕ СРЕДИНЕ И ПОНАШАЊА
  • Радионица -показне вежбе , правилно указивање прве помоћи код епи напада или фраса
  • Радионица -показне вежбе-Правилно указивање прве помоћи код застоја страног тела у дисајном пут
  • Радионица -показне вежбе ,-Кардиопулмонална реанимација(КПР)
  • Радионица-показне вежбе - Поремећај свести изазван хипо и хипергликемијом
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

60.000.00 динара, или 2000.00 динара по учеснику нето. Цена обухвата нахнаде реализаторима,штампани материјал за учеснике ,ЦД са садржајима ППП, материјал за радионице,уверења, као и нахнаде путних трошкова даље од 120 км од Београда и смештаја.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU Leptiric Lajkovac Јадранка Спасић, Владимир Симић 27 4
2 ПУ "Бошко Буха" Инђија Јадранка Спасић, Владимир Симић 29 4
3 VELIKA PLANA PU DECJE CARSTVO Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
4 ПУ "ВРАЧАР" БЕОГРАД Јадранка Спасић, Владимир Симић 16 4
5 ПУ "БАМБИ "БОР Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
6 ПУ Дечја радост, Панчево Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
7 ПУ "Еко звездица" Чукарица Јадранка Спасић, Владимир Симић 16 4
8 ПУ "Колибри", Ковачица Јадранка Спасић, Владимир Симић 29 4
9 ПУ "Наше дете", Врање Јадранка Спасић, Владимир Симић 23 4
10 Пу "Наша Радост", Сурдулица Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
11 Пу "Наша радост", Бујановац Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
12 ПУ "Дечји дани", стари град Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
13 ПУ "Пчелица", Ниш Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
14 ПУ "Пчелица", Ниш Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
15 ППУ "Петар Пан", Крагујевац Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
16 ПУ "Бечеј" Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
17 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јадранка Спасић, Владимир Симић 23 4
18 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
19 ПУ "Пчелица", Ниш Јадранка Спасић, Владимир Симић 26 4
20 ПУ "Пчелица", Владичин Хан Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
21 ПУ "Звездара" Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
22 ПУ "Звездара", Београд Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
23 ПУ "Дечја радост", Ириг Јадранка Спасић, Владимир Симић 29 4
24 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево Јадранка Спасић, Владимир Симић 25 4
25 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево Јадранка Спасић, Владимир Симић 19 4
26 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јадранка Спасић, Владимир Симић 29 4
27 ПУ "Звездара", Београд Јадранка Спасић, Владимир Симић 27 4
28 ППУ "Универзум", Нови Београд Владимир Симић 16 4
29 ПУ "Бошко Буха", Инђија Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
30 ПУ "Рада Миљковић", Деспотовац Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
31 ПУ"Дечји дани",Београд, Стариград Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
32 ПУ "Дечји дани", Београд, Стари град Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
33 ПУ "Дечји дани", Београд, Стари град Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
34 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
35 ПУ "Младост", Бачка Паланка Јадранка Спасић, Владимир Симић 28 4
36 ПУ "Бошко Буха", Инђија Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
37 ПУ "Савски венац", Београд, Савски венац Јадранка Спасић, Владимир Симић 25 4
38 ПУ "Савски венац", Београд, Савски венац Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4
39 ПУ "Бамби", Бор Јадранка Спасић, Владимир Симић 25 4
40 Пу "Чаролија", Вршац Јадранка Спасић, Владимир Симић 29 4
41 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек Јадранка Спасић, Владимир Симић 30 4

Укупно учесника: 1119 | Просечна оцена: 4