Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре

Каталошки број програма: 882  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Катарина Томић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија; Ивана Петровић, Мастер психолог, Академија васпитачко-медицинских струковних студ.

Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Катарина Томић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија; Ивана Петровић, Мастер психолог, Академија васпитачко-медицинских струковних студ.

предшколско васпитање и образовање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Проширивање и продубљивање знања о савременим истраживањима о развоју и утицају токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре.Развијање компетенција (вештина и умења) практичне примене стратегија суочавања и превладавања токсичног стреса.

Поткрепљивање полазишта Нових основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, рефлексијом значаја резултата савремених истраживања о пластичности можданих структура, умрежавању и губљењу синапси под утицајем токсичног стреса .Развијање вредности раног узраста као сензитивног периода у коме искуство детета, било позитивно, било негативно (као што је токсични стрес) има одлучујућу улогу за архитектуру мозга одрасле особе;. Анализирање фактора ризика и изграђивање свести о њиховом појачаном дејству у време пандемије, посебно код деце из вулнерабилних друштвених група. Издвајање фактора заштите и изграђивање ставова о потреби помоћи и подршке деци и породици у суочавању и превладавању токсичног стреса.

-Оспособљеност учесника обуке за рефлексију, -да могу да разликују Позитиван и Подношљиви од Токсичног стреса, -да препознају породицу и дете које је изложено токсичном стресу, -да разумеју значај и значење превенције и интервенције у кризи; -Оспособљеност да примењују знања, вештине и умења, различите стратегије за суочавање и превладавање токсичног стреса на раном узрасту; -Да могу да издвоје факторе ризика и факторе заштите и -да могу да пруже помоћ и подршку у ситуацијама токсичног стреса, као и додатну подршку породици и деци из осетљивих друштвених група. -да анализирају и упоређују резултате различитих истраживања и самостално креирају нове стратегије суочавања у ситуацијама токсичког стреса.

 • 1. дан
  • Архитектура мозга на раном узрасту
  • Како мозак функционише и како се развија ?
  • Пауза
  • Стресори и стресне ситуације. Врсте стреса
  • Пауза
  • Здраво суочавање са стресом се учи - Васпитљивост токсичног стреса
  • Евалуација дневних активности
 • 2. дан
  • Стратегије суочавања са токсичним стресом
  • Значај подржавајућих односа са одраслима
  • Pauza
  • Стратегије смањивања фактора ризика и јачање заштитних фактора
  • Пауза
  • Утицај токсичног стреса на децу из осетљивих (рањивих) друштвених група
  • Евалуција обуке

25

дана: 2
бодова: 10

2.500,00

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија васпитачко медицинских струковних студија, Ћирила и Методија 22, Крушевац Славица Павличевић, Катарина Томић, Ивана Петровић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99