Игра деце као извор добробити

Каталошки број програма: 821  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Светлана Мијајловић, Мастер педагог, ПУ „Дечја радост“ Ћуприја; Ана Гардашевић, Дипломирани педагог, ПУ „Дечја радост“ Ћуприја

Биљана Стојановић, Доктор наука, Факултет педагошких наука у Јагодини; Светлана Мијајловић, Мастер педагог, ПУ „Дечја радост“ Ћуприја; Ана Гардашевић, Дипломирани педагог, ПУ „Дечја радост“ Ћуприја

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапредити компетенције практичара вештинама за подстицање дечје добробити кроз игру за подршку детету у игри, како би развијали добробит као својство детета у васпитној пракси

- Разумевање добробити детета у пракси вртића - Препознавање значаја субективне, психолошке и социјалне добробити - Сагледавање утицаја игре на димензије добробити - Улога одраслог у игри и начин подршке - Стратегије подршке одраслих у игри за поједине поддимензије добробити – примери подршке детету - Обука за примену техника процеса документовања димензија добробити детета

На теориском плану проширивање професионалних знања о димензијама добробити, а на практичном плану оспособљавање практичара да у својој пракси примењују стратегије подршке дечјој игри за омогућавање веће добробити. По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да пруже квалитетнију подршку деци током игре, разумеју значај и важност развијања димензија добробити. Васпитачи као рефлективни практичари биће оспособљени да критички анализирају свој начин пружања подршке детету.

 • 1. дан
  • Уводни део програма
  • Добробит у игри деце у огледалу
  • Пауза
  • Улога и интеракција одраслог у дечјој игри
  • Пауза
  • Игра деце под лупом Могуће стратегије подршке одраслих у игри
  • Пауза
  • Рефлексија васпитача о подршци дечјој игри
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Врачар", Врачар Светлана Мијајловић, Ана Гардашевић 30 4
2 ПУ "Врачар" Београд Светлана Мијајловић, Ана Гардашевић 30 3.94
3 ПУ "Дечија радост" , Свилајнац Светлана Мијајловић, Ана Гардашевић 25 3.93
4 ПУ "Бисер", Врачар Светлана Мијајловић, Ана Гардашевић 30 3.99

Укупно учесника: 115 | Просечна оцена: 3.97