МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ

Каталошки број програма: 607  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Наташа Мајстровић, Професор , Прва београдска гимназија; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш

Наташа Мајстровић, Професор , Прва београдска гимназија; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш; Јелена Ивановић, , Основна школа “Нада Поповић”, Крушевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оспособљавање наставника и васпитача да примене савремене методе помоћу информационо–комуникационих технологија у настави употребом мобилних уређаја у настави и реализују часове индивидуализовним приступом ученицима.

Упознавање наставника/васпитача са процесом развоја иновативних “сценарија учења”; Оспособљавање наставника/васпитача за креирање садржаја који се темељи на мобилних уређаја и начине на који се то педагошки ефикасно спроводи у учионици; Упознавање наставника/васпитача са низом апликација које се могу користити за пројекте стварања садржаја у учионици; Оспособљавање наставника/васпитача за израђивање садржаја који се може употребити као пример у пројекту креирања садржаја; Оспособљавање наставника/васпитача да ефикасно вреднују групни рад; Оспособљавање наставника да дизајнирају план лекције који укључује идеје, стратегије и алате који су наведени на семинару.

Наставници/васпитачи познају процес развоја иновативних “сценарија учења”; Наставници/васпитачи креирају садржај који се темељи на мобилним уређајима и начине на који се то педагошки ефикасно спроводи у учионици; Наставници/васпитачи познају низ апликација које се могу користити за пројекте стварања садржаја у учионици; Наставници/васпитачи израђују садржај који се може употребити као пример у пројекту креирања садржаја; Наставници/васпитачи ефикасно вреднују групни рад ученика; Наставници/васпитачи осмишљавају план лекције са употребом мобилних уређаја за наставу.

 • 1. дан
  • (1) Почетак рада са мобилним телефонима и таблетима у настави
  • Пауза
  • (2) Коришћење мобилних телефона и таблета за креирање садржаја
  • Пауза
  • (3) Коришћење мобилних телефона и таблета за сарадничко учење
  • Пауза
  • (4) Коришћење мобилних телефона и таблета за персонализацију учења и изокренуту учионицу

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, скрипте за полазнике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника и коришћење додатне.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Стефан Дукић", Београд Наташа Мајстровић, Далибор Тодоровић 23 3.95
2 Техничка школа, Косјерић Наташа Мајстровић, Далибор Тодоровић 18 3.8
3 ОШ "Стеван Немања", Стењевац Наташа Мајстровић, Далибор Тодоровић 26 3.94

Укупно учесника: 67 | Просечна оцена: 3.9