Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Каталошки број програма: 669  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Снежана Павловић, Дипломирани андрагог,

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Снежана Павловић, Дипломирани андрагог, ; Љиљана Ђуровић, Доктор дидактичко-методичких наука Докто, ОШ "Момчило Настасијевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенција и професионалних капацитета наставника, стручних сарадника и директора за планирање и реализацију интегрисаних садржаја у наставним и ваннаставним активностима у амбијенталним просторима (музејима, парковима знања, галеријама,)

Оснаживање наставника, стручних сарадника и директора, да планирају интегрисане садржаје у настави сагласно стандардима и исходима програма наставе и учења у основној и средњој школи. Оспособљавање наставника да сами припремају радни материјал, да развијају опште, међупредметне и функционалне компетенције. Оснаживање наставника за реализацију интегративних часова, ваннаставних активности у подстицајним срединама за учење. Унапређивање компетенција наставника за сарадњу са ученицима, оснаживање за предузетнички дух, употребу дигиталних алата у настави, медијске писмености и унапређивање сарадње са установама културе и науке као и другим срединама које могу бити подстицајне за учење.

Наставници израђују и реализују интегративне часове, ваннаставне и слободне активности према стандардима квалитета наставе и учења. Наставници у свом раду користе технике самовредновања часа. Наставници уче ученике техникама самовредновања. Наставници припремају сами материјал за наставу и учење. Наставници користе дигиталне алате при изради материјала за наставу и учење. Наставници реализују интегративне часове, ваннаставне и слободне активности у амбијенталним учионицама. Директори и стручни сарадници планирају овакав вид наставе у школским документима.

 • 1. дан
  • Појам смисао и изазови интегративне наставе
  • ПАУЗА
  • Примери интегративних часова и ваннаставних активности са поступком израде плана реализације
  • Пауза
  • Наставни час "извор преиспитивања, мењања и унапређивања праксе"
  • ПАУЗА
  • Осврт на научено "могућности и ограничења"

30

дана: 1
бодова: 8

2900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат хонорар предавача, пут, порез и сетрификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Горица Станојевић, Снежана Павловић 29 3.99
2 Прехрамбено-хемијска школа, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш Горица Станојевић, Снежана Павловић 27 3.95
3 ОШ "Митрополит Михаило" , Митрополита Михаила 6 Соко бања Горица Станојевић, Снежана Павловић 29 3.97
4 ОШ "Бошко Буха" Ивање, Пријепоље Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 19 3.9
5 ОШ "Јован Стерија Поповић", Жарко Зрењанина 114, Вршац Горица Станојевић 15 3.9
6 ОШ "Јован Стерија Поповић", Жарко Зрењанина 114, Вршац Горица Станојевић 12 3.94
7 Горњи Милановац Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 28 3.99
8 Кнић Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 30 3.95
9 Техничка школа Власотинце Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 28 3.91
10 ОШ "Синиша Јанић" Власотинце Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 25 3.96
11 ОШ "Рада Шубакић" Гружа Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 21 3.98
12 Медвеђа Горица Станојевић 15 3.99

Укупно учесника: 278 | Просечна оцена: 3.95