Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Каталошки број програма: 669  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Снежана Павловић, Дипломирани андрагог,

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Снежана Павловић, Дипломирани андрагог, ; Љиљана Ђуровић, Доктор дидактичко-методичких наука Докто, ОШ "Момчило Настасијевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенција и професионалних капацитета наставника, стручних сарадника и директора за планирање и реализацију интегрисаних садржаја у наставним и ваннаставним активностима у амбијенталним просторима (музејима, парковима знања, галеријама,)

Оснаживање наставника, стручних сарадника и директора, да планирају интегрисане садржаје у настави сагласно стандардима и исходима програма наставе и учења у основној и средњој школи. Оспособљавање наставника да сами припремају радни материјал, да развијају опште, међупредметне и функционалне компетенције. Оснаживање наставника за реализацију интегративних часова, ваннаставних активности у подстицајним срединама за учење. Унапређивање компетенција наставника за сарадњу са ученицима, оснаживање за предузетнички дух, употребу дигиталних алата у настави, медијске писмености и унапређивање сарадње са установама културе и науке као и другим срединама које могу бити подстицајне за учење.

Наставници израђују и реализују интегративне часове, ваннаставне и слободне активности према стандардима квалитета наставе и учења. Наставници у свом раду користе технике самовредновања часа. Наставници уче ученике техникама самовредновања. Наставници припремају сами материјал за наставу и учење. Наставници користе дигиталне алате при изради материјала за наставу и учење. Наставници реализују интегративне часове, ваннаставне и слободне активности у амбијенталним учионицама. Директори и стручни сарадници планирају овакав вид наставе у школским документима.

 • 1. дан
  • Појам смисао и изазови интегративне наставе
  • ПАУЗА
  • Примери интегративних часова и ваннаставних активности са поступком израде плана реализације
  • Пауза
  • Наставни час "извор преиспитивања, мењања и унапређивања праксе"
  • ПАУЗА
  • Осврт на научено "могућности и ограничења"

30

дана: 1
бодова: 8

2900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат хонорар предавача, пут, порез и сетрификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Горица Станојевић, Снежана Павловић 29 3.99
2 Прехрамбено-хемијска школа, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш Горица Станојевић, Снежана Павловић 27 3.95
3 ОШ "Митрополит Михаило" , Митрополита Михаила 6 Соко бања Горица Станојевић, Снежана Павловић 29 3.97
4 ОШ "Бошко Буха" Ивање, Пријепоље Горица Станојевић, Љиљана Ђуровић 19 3.9

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.95