Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 121  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Ранка Хрваћанин, , Школа за дизајн, Београд

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Ранка Хрваћанин, , Школа за дизајн, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Разумети предности асертивне комуникације. Освестити да је pазвијање вештина ефикасне комуникације претпоставка за развој добрих међуљудских односа, као и да је предуслов за развој других психосоцијалних вештина (медијације и вршњачке медијације).

Упознавање основних појмова комуникације. Јачање свести полазника о утицају сопственог модела комуникације на односе са осталим актерима и живот установе. Оспособљавање полазника за боље разумевања потреба ученика/деце током васпитно-образовног процеса и пружања саветодавне подршке уз обавезну емпатију у решавању проблема. Оспособљавање полазника за препознавање назнака насилне комуникације у њеном зачетку и адекватно реаговање без одлагања. Усвајање техника активног слушања које су основна компонента свих психосоцијалних вештина (спречавају појаву насиља и сукоба, а када су већ ту, мост су за њихово решавање). Оспособљавање учесника за асертивну комуникацију и развој сарадничке климе у колективу установе.

Полазници ће бити оспособљени да: - ефикасно воде разговор и спроводе позитивне промене у окружењу са осталим актерима у установи, - препознају стилове комуникације и реагују у складу са асертивним правима, - активно слушају у циљу препознавања потребе за емотивном подршком ученицима/деци, - показују емпатију и подстичу њен развој код ученика/деце, - благовремено препознају назнаке насиља и адекватно реагују у циљу спречавања насилне комуникације у установи, - Ја-говором граде поверење и однос толеранције, - доприносе креирању безбедног окружења и формирају услове за развој сарадничког стила, - асертивном комуникацијом мотивишу и креирају позитивну перспективу за учење, - комуникацијом граде слику о себи као особи од поверења.

  • 1. недеља
    • Модели понашања у комуникацији
    • Технике успешне комуникације
  • 2. недеља
    • Ненасилан говор - круна асертивности

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 7 3.99
2 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 9 3.99
3 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 32 3.99
4 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 6 4
5 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 8 3.99
6 Катерина Страк, Ранка Хрваћанин 7 4
7 Катерина Страк, Ранка Хрваћанин 21 3.99
8 Катерина Страк, Ранка Хрваћанин 14 4
9 Милена Андријевић, Ранка Хрваћанин 15 3.98

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.99