Магија бајке као простор за грађење односа

Каталошки број програма: 590  

Не

Центар "Жил Верн", Ђорђа Никшића Јохана 30, Нови Сад , zilvern.ns@gmail.com, 0216301527, 062281161 , 00000000

Јелена Гламочанин, zilvern.ns@gmail.com, 0216301527, 062281161, 00000000

Јелена Гламочанин, Професор француског језика и књижевности, Центар Жил Верн ; Снежана Гудурић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Јелена Гламочанин, Професор француског језика и књижевности, Центар Жил Верн ; Снежана Гудурић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Лука Јованов, Позоришни и радио редитељ, Центар "Жил Верн"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција учесника за коришћење техника приповедања као савременог начина рада са децом и ученицима у области грађења односа и подстицајног језичког окружења за развијање ране писмености као и медијске писмености код ученика.

Пружити предлоге за богаћење образовних активности у облику радионице приповедања која ће омогућити васпитачима, учитељима и наставницима да сазнају о : просторној организацији, принципима и техникама усменог приповедања, могућностима бајки и традиционалних прича бајци као подстицају за: развијање свести о вредностима у међуљудским односима; богаћење речника; изражајно и креативно усмено изражавање и језичко стваралаштво; графичко и симболичко репрезентовање у игри; активно слушање; развој и примену логичко-математичког мишљења у сагледавању и разумевању појава и односа и решавању проблема; искустава и емоција деце кроз драмско подручје; значају уласка у свет маште за децу и младе као и магије учења кроз игру и задовољство

Полазницима је пружен увид у богаћење рада са децом и младима Познају начине просторне организације и технике усменог приповедања (просторна организација, дикција, сценски говор, драмска пауза, креирање поверења у групи, музика, тонови гласа и говора (техника гласа), трансформација у приповедача, позоришна игра у креирању атмосфере приповедања). Познају начин избора бајки и традиционалних прича сходно узрасту и њиховом лековитом дејству. Самостално креирају радионице приповедања бајки и могу да их користе и као начин подстицања развоја деце и младих. Разумеју значај и начине уласка у свет маште као и изласка из њега на крају приче и радионице. Разумеју значај процеса учења кроз игру, машту, креативност и задовољство.

  • 1. дан
    • Зашто деца не говоре - Шта нам недостаје?
    • Усмена књижевност, њен значај и оквир приповедања
    • Избор прича и бајки сходно узрасту - Циљ приповедања – дете приповедач

25

дана: 1
бодова: 8

Предвиђено је да се обука одржи у току једног дана. Непосредан рад у трајању од 8 часова. Цена семинара по учеснику износи 2000 динара. Спецификација трошкова: • режијски трошкови Центра Жил Верн 15% (300 дин) • материјални трошкови (трошкови организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације) 15% (300 дин) • Трошкови накнаде за реализаторе програма 70% (1400 дин нето без пореза и доприноса на ауторски хонорар)