Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Каталошки број програма: 471  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Дејана Зарић, VII степен, "Основна школа за образовање одраслих"; Мирјана Кнежевић, VII степен, Мирјана Кнежевић ПР,туристичка агенција Лазена а

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Лазар Чикириз, висока стручна спрема, ОШ "Бранислав Петровић" Слатина; Дејана Зарић, VII степен, "Основна школа за образовање одраслих"; Мирјана Кнежевић, VII степен, Мирјана Кнежевић ПР,туристичка агенција Лазена а; Бранко Максимовић, висока стручна спрема, Техничка школа, Чачак; Маја Миловић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Сунце", Горњи Милановац; Сања Ранковић Илић, VII степен, ТШ "Јован Жујовић"Г. Милановац,Музичка школа Чачак

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника разредне и предметне наставе у планирању и реализацији амбијенталног учења, а служби што квалитетнијег едукативног туризма и реализацији екскурзија, настава у природи, дечијих научних кампова и радионица.

Подстицај наставника разредне и предметне наставе за планирање учења у амбијенту, / попут споменика културе, верских објеката, знаменитих места важних за културу, музику, науку, као и посете сеоским домаћинствима, местима богатим значајном флором и фауном. Оснаживање наставника за реализацију амбијенталног учења у сарадњи са стручним лицима, туристичким водичима, запосленима у музејима, галеријама, представницима туристичких организација жељених дестинација. Унапређивање функционалних знања кроз квалитетне програме едукативног туризма.

Исходи које очекујемо су: - Наставници разредне и предметне наставе успешно планирају програме образовног туризма кроз повезивање и интеграцију наставних садржаја, а сходно дестинацији у којој се учи. Очекујемо да се остваре исходи из већине наставних предмета кроз интеграцију наставних часова који ће се изводити на самим дестинацијама, тј, у музејима, културно-историјским местима, или научним камповима. - Очекујемо унапређивање методичког рада наставника кроз постављање истраживачких задатака, израду орјентиринга на посећеним дестинацијама, учењу путем "драматизације" и "методе игроказа", квиза, организовањем заједничких едукативних радионица за запосленима у посећеним дестинацијама галеријама, музејима, националним парковима.

 • 1. дан
  • Представљање и уводни део
  • Шта је амбијентално учење, научне основе и важност учења у амбијенту
  • ПАУЗА
  • Представљање готовог плана екскурзија, наставе у природи, научног кампа, излета
  • ПАУЗА
  • Израда плана дестинације са елементима учења у амбијенту
  • ПАУЗА
  • АМБИЈЕНТАЛНО УЧЕЊЕ КРОЗ ЕДУКАТИВНЕ КАРАВАНЕ

30

дана: 1
бодова: 8

2900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат хонорар предавача, пут, порез и сетрификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Горица Станојевић, Лазар Чикириз 29 3.98
2 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Горица Станојевић, Лазар Чикириз 28 3.97
3 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Горица Станојевић, Лазар Чикириз 28 3.99
4 Природњачки музеј у Овчар бањи Горица Станојевић, Лазар Чикириз 7 3.99
5 ОШ "Алекса Ђилас Бећо, Мојстир Тутин Горица Станојевић, Лазар Чикириз 30 3.96
6 OШ "Митрополит Михаило" СОКОБАЊА Горица Станојевић, Лазар Чикириз 24 3.99
7 ОШ "Марко Пајић" Вича Горица Станојевић, Лазар Чикириз 20 3.99
8 ОШ "Академик Миленко Шушић" Гуча Горица Станојевић, Лазар Чикириз 29 3.9
9 ОШ "Котража" Котража Горица Станојевић, Лазар Чикириз 21 4
10 ОШ "Младост" Горица Станојевић, Лазар Чикириз 30 4
11 ОШ " Херој Света Младеновић" Краља Александра 95 11315 Сараорци Горица Станојевић, Лазар Чикириз 30 4
12 OШ "Света Младеновић" Сараорци Горица Станојевић, Лазар Чикириз 9 4
13 Топола Горица Станојевић, Сања Ранковић Илић 16 3.95
14 OШ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" БОСИЛЕГРАД Горица Станојевић, Лазар Чикириз 18 4

Укупно учесника: 319 | Просечна оцена: 3.98