Обрнута учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 640  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за употребу модела обрнуте учионице у наставној пракси

Проширивање постојећих знања учесника о савременим методама наставе и учења. Упознавање учесника са концептом и методологијом обрнуте учионице. Оснаживање учесника за имплементацију методе обрнуте учионице у наставној пракси. Оспособљавање учесника за коришћење и креирање дигиталних наставних материјала. Развијање мотивације ученика за учење, поспешивање саморегулације и преузимања одговорности за сопствени напредак. Развијање дигиталних компетенција наставника и ученика.

По завршетку обуке учесници ће: - познавати теоријски оквир модела обрнуте учионице - уочити предности концепта обрнуте учионице у односу на традиционалну наставу - анализирати сопствену наставну праксу у контексту примене модела обрнуте учионице - познавати фазе у креирању обрнуте учионице - умети да поставе циљ и исходе своје обрнуте учионице - креирати сценарио за обрнуту учионицу - користити веб алате и дигиталне платформе за постављање материјала за обрнуту учионицу - креирати смернице и задатке за ученике уз употребу веб алата - креирати у својој учионици интерактивно окружење у коме ће ученици бити у центру активности - вредновати активности ученика у обнутој учионици

  • 1. недеља
    • Шта је обрнута учионица - теоријски оквир
    • Како да обрнемо учионицу
  • 2. недеља
    • Сценарио за обрнуту учионицу - онлајн активности
    • Сценарио за обрнуту учионицу – активности на часу (завршни задатак)

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Југослава Лулић, Вера Исаиловић 13 3.99
2 Југослава Лулић, Вера Исаиловић 11 4
3 Југослава Лулић, Вера Исаиловић 30 3.98
4 Југослава Лулић, Вера Исаиловић 22 3.99

Укупно учесника: 76 | Просечна оцена: 3.99