Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 2

Каталошки број програма: 1041  

Не

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project, Kumanovska 13, office@musicartpro.rs, 0652051817, 0642853755

Đurđa Papazoglu, office@musicartpro.rs, 0652051817, 0652051817

Францис Гаљарди, дипломирани специјални педагог, Педагошки универзитет Либертад, Каракас; Мануел Перез Делгадо, Мастер музички уметник - перкусиониста, Универзитет за музику у Штутгарту; Дијана Опачић, Магистар професор виолине, Музичка академија, Универзитет у Љубљани; Ђурђа Папазоглу, Мастер музички уметник - пијаниста, ФМУ у Београду

Мирјана Недељковић, дипломирани музички педагог, ФМУ; Ана Миљоjковић, Мастер теоретичар уметности, Факултет музичке уметности у Београду; Францис Гаљарди, дипломирани специјални педагог, Педагошки универзитет Либертад, Каракас; Мануел Перез Делгадо, Мастер музички уметник - перкусиониста, Универзитет за музику у Штутгарту; Дијана Опачић, Магистар професор виолине, Музичка академија, Универзитет у Љубљани; Ђурђа Папазоглу, Мастер музички уметник - пијаниста, ФМУ у Београду; Гордана Стаменковић, Дипломирани музички педагог, ФМУ у Нишу; Комнен Церовић, Дипл. Музичар - Гитариста, Newpark Music Centre - Dublin; Биљана Сименовић, Diplomirani kompozitor, ФМУ у Београду

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника да путем примене Ел система методологије реализују наставу оријентисану на исходе учења а ради развијања функционалних музичких знања, вештина и ставова, посебно у музичком извођаштву кроз формирање ансамбала базичног нивоа

Оспособљавање учесика за примену Ел Система методологије кроз формирање ансамбала базичног и мешовитог нивоа у реализацији програма музичке културе усмереног на исходе учења; Оснаживање учесника за: - планирање активности које доприносе остваривању исхода и развоју компетенција ученика, - планирање метода и техника које доприносе успешној реализацији активности и које мотивишу ученике за рад (телесне перкусије / коришћење тела, гејмификација, еуритмија, Кодали, импровизација, Вирт метода и др.), - базично музичко описмењавање ученика кроз формирање и вођење ансамбала почетног и мешовитог нивоа ради развијања функционалних знања, вештина и ставова ученика. - планирање развоја личног потецијала кроз подршку колега из Ел Система мреже

УУчесници: • идентификују предности и могућности примене Ел система методологије у реализацији програма музичке културе; • формирају ансамбле базичног и мешовитог нивоа у циљу музичког описмењавања и развијања функционалних знања, вештина и ставова ученика; • креирају, одабирају и прилагођавају нотне материјале и друге музичке садржаје ансамблу којим руководе; • планирају активности ученика у односу на исходе и компетенције; • планирају методе и технике у односу на активности, исходе и компетенције; • примењују различите приступе, методе и технике у процесу базичног музичког описмењавања ученика; • креирају сигурно окружење у својој учиоици; • планирају и усмеравају свој лични развоји пут.

 • 1. дан
  • Музика као средство социјалне инклузије
  • Формирање ансамбала почетног или мешовитог нивоа (хор и/или оркестар)
  • Пауза за ручак
  • Базична музичка писменост - апстрактни појмови: темпо и ритам
  • Методе, технике и стратегије читања и писања музике
 • 2. дан
  • Обезбеђивање адекватног нивоа пажње код ученика и управљање разредом
  • Елементи и ток часа/пробе (учење нове композиције)
  • Пауза за ручак
  • Борба против стреса у педагошкој професији и постизање благостања (wellbeing)
  • Развој личних потенцијала наставника и закњучци

30

дана: 2
бодова: 16

5000 дин. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, радни материјал, израда уверења, трошкови координисања, промоција, освежење за учеснике.