Водич за препознавање и управљање емоцијама

Каталошки број програма: 32  

Не

Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, gimnazija@vbeogradska.edu.rs, 0113236367

Рајка Тодоровић Пушица, rajka.todorovicpusica@ucionica.vbeogradska.edu.rs, 0113236367, 0643201547

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Мира Стојановић, Магистар психологије,мг. психотерапије, Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, Доктор наука из области психотерапије, Универзитетски клинички центар србије

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, Доктор наука из области психотерапије, Универзитетски клинички центар србије

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање компентенција за препознавање и управљање емоцијама.

Упознавање и разумевање значења емоционалне писмености, упознавање са појмовима који се односе на емоционалну писменост.Упознавање са различитим врстама емоција.Разумевање везе између мишљења,осећања и понашања.Разумевање разлике између функионалних и дисфункционалних непријатних емоција.Примема стратегија емоционалне контроле у различитим ситуацијама.

Учесници обуке умеју да препознају емоције у конкретној ситуацији.Разумеју повезаност између мишљења ,осећања и понашања.Разликују функционалне и дисфункционалне непријатне емоције. Примењују стратегије емоционалне контроле у различитим ситуацијама.

 • 1. дан
  • Увод у програм семинара, циљеви програма
  • Препознавање сопствених емоција и уочавање везе између мисли осећања и реакција
  • Здраве и нездраве емоције-повезаност здравих емоција и фунционално понашање
  • Увид у формирање емоционалних дозвола-забрана које дефинишу нашу животну филозофију
  • Емоционалне грешке које правимо због улажења у игре и преузимање одговорности
  • Усвајање вештина емоционално писмене комуникације
  • Имплементација наведеног,тј. како могу да развијам емоционалну писменост из професионалне улоге

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара (нето) по учеснику. Цена укључује израду сертификата и штампани материјал за полазнике.