Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима

Каталошки број програма: 995  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194

Слађана Вујичић, sladjana.vujicic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0690278527

Ненад Равић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв

Тамара Весић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Ненад Равић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника, потребних за успешну реализацију наставних и ваннаставних активности, увођењем студије случаја у наставне садржаје.

Упознавање наставника са дидактичко-методолошким приступом студије случаја у наставном процесу Оспособљавање наставника да разумеју методе и принципе примене студије случаја Упознавање наставника са фазама примене студије случаја Оспособљавање наставника за улогу модератора Оспособљавање наставника да самостално креирају студију случаја са посебним акцентом на узајамну последичну везу студије случаја са садржајем наставне јединице Оспособљавање наставника да студије случаја прилагоде циљевима наставе Студија случаја као илустративно-демонстративна метода за подстицање интерактивне наставе Упознавање наставника са практичном применом студије случаја.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да успешно користе студију случаја као илустративно-демонстративну методу у реализацији наставних и ваннаставних јединица.

 • 1. дан
  • Дефинисање методе студије случаја и њихова примена
  • Пауза за кафу
  • Нивои учења помоћу студија случаја
  • Приказивање студија случаја функционалних за реализацију наставе
  • Пауза за ручак
  • Анализа конкретних студија случаја
  • Пауза за кафу
  • Израда студије случаја
  • Евалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара (хиљаду и петсто динара). У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора и реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola ,, Svetozar Krstić Toza,, Vučje Ненад Равић, Слађана Вујичић 30 3.85

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.85