НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Каталошки број програма: 720  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Ранко Рајовић, доктор наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Урош Петровић, , Удружење књижевника Србије, Француска 7, Београд;

Ранко Рајовић, доктор наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Марина Илић, Струковни васпитач, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Урош Петровић, , Удружење књижевника Србије, Француска 7, Београд; Јелена Давидовић Ракић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Припрема учесника за примену иновативних метода и развој укупних способности детета, како моторичких тако и когнитивних

- Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију в-о рада, ангажовање мисаoних способности деце (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.) - Функционално повезивање садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области - Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта размишљање и учење кроз покрет и игру - Оспособљавање учесника за рад са децом кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду - Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу - Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводни део, неурофизиологија развоја мозга и способност учења и повезивања информацијапаузаНаставак прве темепаузаЗначај моторике за развој когнитивних способностипаузаРазвој когнитивних способности, мисаоне класификације, серијацијe и асоцијације2. данФункционално размишљањепаузаНаставак прве темепаузаКоришћење свих научених техника у различитим областима. Састављање загонетних питањапаузанаставак друге теме3. данРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)паузаРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)

30

дана: 3
бодова: 22

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Лабуд Пејовић Бечеј Ранко Рајовић, Урош Петровић, Јелена Давидовић Ракић 30 5
2 Предшколска установа Наша радост Суботица Ранко Рајовић, Марина Илић, Урош Петровић 30 5
3 ОШ Краљ Петра Првог Београд Марина Илић, Урош Петровић 30 5
4 Нови Сад Ранко Рајовић, Урош Петровић 22 3.96
5 Алексинац Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.95
6 OŠ Kralj Petar Prvi, Beograd Ранко Рајовић, Марина Илић 18 3.78
7 Крагујевац Ранко Рајовић, Јелена Давидовић Ракић 22 3.97
8 Бољевац Марина Илић, Урош Петровић 28 4
9 ОШ Краљ Петар Први Ранко Рајовић, Марина Илић 16 3.91
10 ПУ "Колибри" Ковачица Ранко Рајовић, Урош Петровић 25 3.97

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 4.25