BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво

Каталошки број програма: 342  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024 , 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Слободан Попов, Доктор наука, ЦНТИ; Јасна Скомрак, инжењер електротехнике и рачунарства, ЕТШ "Михајло Пупин"

Гордана Станковић, Мастер професор математике и инфорамтике, ПМФ, Нови Сад; Јасмина Пастоњицки, Мастер , Градска управа за образовање – Просветна инспекциј; Слободан Попов, Доктор наука, ЦНТИ; Јасна Скомрак, инжењер електротехнике и рачунарства, ЕТШ "Михајло Пупин"; Жељко Станковић, Доктор информатичких наука, Универзитет Унион “Никола Тесла”; Јасмина Јерковић, проф. Информатике, ОШ,, Ђура Јакшић" - Каћ; Дамир Младеновић, Професор технике и информатике, ОШ „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду

информатика

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за ефикасно коришћење BBC Micro:bit-а у настави и одговарајућих софтвера у наставном процесу.

Специфични циљ је да се у што краћем року у наставу Технике и технологије и Информатике и рачунарства, али и у остале предмете, уведу савремени садржаји и савремена средства као што су интерфејси и роботи која омогућавају ученицима да се упознају са електромеханичким деловима и програмирањем њиховог рада. Посебан циљ је указивање на предузетничке аспекте ове савремене технологије. На овај начин желимо да за ову тематику заинтересујемо што више наставника, ученика, а посебно женску популацију јер је примећено да су у мањем броју заступљене у овој области.

Након одслушаног семинара учесници ће биту у могућности да на адекватан начин уведу у наствани процес нова средства која до сада нису коришћена у наставном процесу. Комплементарност наставних садржаја Технике и технологије с једне стране и Информатике и рачунарства с друге стране обавезује на добро осмишљену корелацију ова два наставна предмета, али и осталих предмета. Обучени наставници ће употпунити она знања која објективно нису ни могли добити у току основних студија. Наставници ће бити у могућности да уведу ученике у основе структуре, функционисања и програмирања ових уређаја. Обука ће омогућити да се целокупни садржаји проведу кроз призму предузетничких компетенција у наставном и ваннаставном процесу.

 • 1. дан
  • Упознавање са интерфејсом
  • Програмирање интерфејса
  • Упознавање са елементима који ће се повезивати са интерфејсом
  • Могућност примене интерфејса у разним наставним предметима (српски језик, страни језик, ...)
 • 2. дан
  • Упознавање са пројектима
  • Програмирање интерфејса
  • Практична реализација пројекта и предузетништво
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

4.600,00 RSD

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јосиф Панчић" Пожешка 52 Београд Жељко Станковић, Дамир Младеновић 25 3.99

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.99