Комуникацијом до успеха

Каталошки број програма: 85  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин

Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Слађана Станков, -, ЕГШ „ Никола Тесла“ , Зрењанин

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање наставника за примену асертивне комуникације као начина изграђивања ауторитета у раду са ученицима, родитељима и колегама.

Развијање способности за конструктивно решавање конфликата, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног , разумевање и прихватање асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивости и разумевања за друге и развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.

По завршетку обуке очекујемо да ће наставници бити оспособљени да редукују агресивно и пасивно понашање у корист асертивног.Тиме ће стећи већи степен самопоуздања и већи ауторитет и међу ученицима, међу колегама и родитељима, веће разумевање за своје ученике, прошириће своја знања, развијаће своје комуникацијске вештине и лакше ће се и успешније сналазити у конфликтним ситуацијама, те ће стеченим вештинама допринети квалитетнијем односу са ученицима.

 • 1. дан
  • Увод
  • Појам асертивности и разумевање предности асертивне у односу на остале стилове комуникације
  • Асертивна права и значај њихове примене у комуникацији
  • Типови асертивне комуникације и асертивне технике за избегавање манипулације
  • Начин упућивања критике и конструктиван начин решавања конфликата
  • Важност похвала за постизање успеха у васпитно образовном раду
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Братство" Арадац Весна Узелац, Слађана Станков 28 3.99
2 ЕГШ "Никола Тесла" Зрењанин Весна Узелац, Слађана Станков 20 3.96
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Весна Узелац, Слађана Станков 24 3.96
4 ОШ "Херој Роса Трифуновић" Александровац Весна Узелац, Слађана Станков 28 3.98

Укупно учесника: 100 | Просечна оцена: 3.97