Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Каталошки број програма: 979  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194

Слађана Вујичић, sladjana.vujicic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0690278527

Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв

Горан Лапчевић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Тошовић-Стевановић, Доктор економских наука, Институт за међународну политику и привреду, Беогр

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника, стручних сарадника и директора, потребних за реализацију наставних и ваннаставних активности у области предузетништва, као и овладавање интерактивним методама наставе о предузетништву.

Упознавање учесника обуке са процесом идентификације предузетничке идеје и уобличавања њених техничко-технолошких, тржишних и финансијских аспеката кроз бизнис план. Овладавање савременим интерактивним методама наставе о предузетништву. Јачање компетенција наставника, стручних сарадника и директора за методичке приступе у области предузетништва. Обучавање наставника за самосталну израду бизнис плана.

Очекује се да након обуке наставници, стручни сарадници и директори могу да препознају и формулишу предузетничке идеје у форми бизнис плана. Очекивано је да су по завршетку обуке учесници оспособљени за самосталну израду бизнис плана. Након обуке учесници су оспособљени да успешно преносе ученицима предузетничка знања у вези са идентификацијом, формулисањем предузетничке идеје и израдом бизнис плана, кроз наставне и ваннаставне активности.

 • 1. дан
  • Основни појмови и дефиниције: предузетништво и бизнис план
  • Теоријско-методолошке основе израде бизнис плана
  • Пауза за кафу
  • Структура и садржај бизнис плана са образложењем свих кључних делова
  • Тржишна анализа предузетничке идеје
  • Пауза за ручак
  • Техничко-технолошка анализа предузетничке идеје
  • Финансијска анализа и оцена пословања
  • Пауза за кафу
  • Процес припреме бизнис плана у фазама и дискусија
  • Евалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1 500 (хиљаду и пет стотина динара) У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola ,, Svetozar Krstić Toza,, Vučje Слађана Вујичић, Александра Тошовић-Стевановић 30 3.9

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.9