Светско наслеђе као инспирација у настави

Каталошки број програма: 1132  

Не

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд, Радослава Грујића 11, 11 000 Београд, office@heritage.gov.rs, 0112454786 , 0113441430

Марија Драгишић, marijadragisic@yahoo.com, 0112454786, 0628828123

Дубравка Ђукановић, Доктор наука, Републички завод за заштиту споменика културе

Дубравка Ђукановић, Доктор наука, Републички завод за заштиту споменика културе; Марија Драгишић, Дипл.етнолог-антрополог, Републички завод за заштиту споменика културе; Ивана Ранковић Миладиновић, Дипл.историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе; Ненад Лајбеншпергер, Доктор наука, Републички завод за заштиту споменика културе; Естела Радоњић Живков, Дипл.етнолог-антрополог, Републички завод за заштиту споменика културе

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ програма је подизање нивоа знања код наставног кадра о наслеђу уписаном на Унескову листу Светске баштине и могућим начинима да ову интердисциплинарну тему употребе за побољшање квалитета наставе, а тиме и њено лакше и правилније разумевање

Подизање свести о значају културног наслеђа код наставног кадра; Оспособљавање наставника да кроз интердисциплинарну наставу подстичу код ученика чување националног идентитета и одговоран однос према културном наслеђу Србије и света; Проширење наставничких компетенција за област друштвених наука; Обогаћивање наставног програма садржајима о културном наслеђу; Оспособљавање наставника за континуирану едукацију ученика о културном наслеђу кроз наставно градиво; Стручно оспособљавање наставника за интерпретацију наслеђа са Листа Светске баштине и повезивање са наставним градивом; Упознавање наставника са моделом радионичарског и теренско- истраживачког рада на тему наслеђа и оспособљавање за примену сличних активности са ученицима.

Очекује се да ће учесници по завршетку обуке бити оспособљени да светско културно наслеђе користе као средство у настави и да ће своје ученике упућивати на истаживачки рад. Ова обука ће им пружити могућност да на ученике пренесу мотивацију за учење и потребу да дефинишу своје ставове и вредности који су неопходни за формирање националног и културног идентитета. Ученици ће на овај начин стећи базичне културне потребе и навике.

  • 1. дан
    • Културно наслеђе
    • UNESCO и Светска баштина
    • Наше светско наслеђе
    • Образовни приступ културном наслеђу

20

дана: 1
бодова: 8

3000 динара Трошкови ангажмана предавача (дневница, пуни трошкови, смештај)…. 40 000 динара Организација програма….10 000 динара Закуска за учеснике…. 10 000 динара