Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Каталошки број програма: 954  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Александра Тасковић, , Средња музичка школа „Исидор Бајић“; Драгана Жигић, , Средња стручна школа, Нови Сад

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Александра Тасковић, , Средња музичка школа „Исидор Бајић“; Драгана Жигић, , Средња стручна школа, Нови Сад

страни језик

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упућивање наставника енглеског језика и наставника разредне наставе у поступак повезивања наставних садржаја коришћењем иновативних приступа у планирању и реализацији наставе у циљу повећања језичких компетенција ученика и остварењу исхода наставе.

- Овладавање поступцима организације наставе који утичу на развој језичких компетенција ученика и вишем нивоу остварења исхода наставе. - Уочавање компатибилних наставних садржаја у настави енглеског језика и осталих наставних предмета у разредној настави и повезивање у заједничке активности. - Повезивања садржаја наставе енглеског језика и других наставних предмета путем корелације и тематског планирања у разредној настави. - Оснаживање наставника за примену техника наставе енглеског језика у циљу повећања језичких компетенција ученика. - Мапирање приоритета наставе усмерене на исходе и развој језичких компетенција ученика млађег школског узраста.

Након обуке учесници: -Владају поступцима организације наставе који утичу на развој језичких компетенција ученика и квалитетнијем остварењу исхода и примењују их у пракси. -Уочавају компатибилне наставне садржаја у настави енглеског језика и осталих наставних предмета у разредној настави и повезују их реализацијом заједничких активности. -Повезују садржаје наставе енглеског језика и других наставних предмета, остварују корелацију и реализују тематске дане у разредној настави. - Примењују технике наставе енглеског језика и утичу на повећање језичких компетенција ученика - Планирају развој приоритета наставе усмерене на исходе за повећање језичких компетенција ученика млађег школског узраста и раде на његовом остварењу.

 • 1. дан
  • Увод
  • Представљање учесника
  • Комуникацијске вештине ученика и њихов развој у разредној настави
  • Пауза
  • Мрежа садржаја
  • Пуза
  • Енглески језик и други наставни предмети - могућности корелације
  • Пауза
  • Тематско планирање и примена техника поучавања и учења из енглеског језика
  • Извештавање и дискусија
  • Пауза
  • Значај и улога енглеског језика у тематском планирању
  • Евалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари и путни трошкови реализатора.