Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Каталошки број програма: 27  

Не

Центар за популационе политике и одрживи развој, Стевана Сремца 10/12, Београд, office@srh.rs, 0113342963

Милка Василијевић, milka.vasilijevic@srh.rs, 0113342963, 0600649101

Станислава Видовић, Магистар психологије, ГИЗ; Драгана Стојановић, Дипломирани филолог , Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев, Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Емила Спасојевић, МА, Повереник за заштиту равноправности ; Милка Василијевић, Комуниколошкиња , Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље

Станислава Видовић, Магистар психологије, ГИЗ; Драгана Стојановић, Дипломирани филолог , Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев, Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Емила Спасојевић, МА, Повереник за заштиту равноправности ; Катарина Станић, Дипломирани психолог , Средња школа "Доситеј"; Драгана Ћук Миланков, дипломирани психолог , Центар за алтернативно решавање сукоба ; Милка Василијевић, Комуниколошкиња , Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење капацитета професионалаца за препознавање родно-заснованог насиља и креирање толерантне, ненасилне и недискриминаторне средине за развој деце и младих као и оспособљавање за коришћење техника мирног решавања конфликтних ситуација.

Специфични циљеви програма: 1. Унапрeђење компетенција запослених у образовно-васпитном систему за рад на превенцији дискриминације 2. Развијање компетенција запослених у образовно-васпитним институцијама да препознају и реагују на различите облике насиља, занемаривања и злостављања коришћењем техника посредовања у конфликтним ситуацијама 3. Оспособљавање образовно-васпитних радника и сарадника за рад са децом и младима кроз укључивање родне компоненте у образовање 4. Унапређење међусобних односа,надоградња вештина комуникације и креирање толерантније атмосфере у школској средини 5. Развијање компетенција за рад са децом и младима из осетљивих група

Професионалци ће бити оспособљени за: - препознавање и превенцију различитих облика насиља и дискриминације у школи - примену техника посредовања у ситуацијама насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације - трансфер знања и вештина на сараднике, ученике, родитеље и младе - креирање интерактивног програма кроз радионичарски рад са децом и младима на превенцији дискриминације, свих облика насиља и родне неравноправности са циљем креирања толерантнијег окружења за сваког појединца

 • 1. дан
  • 1. 1.1 Технике и правила радионичарског рада
  • 2. 1.2 Механизам настанка предрасуда, предрасуде и стереотипи (позитивни и негативни) и етикетирање
  • 3. 1.3 Дискриминација и облици дискриминације у школској средини
  • 4. 1.4 Дискриминација између вршњака-идентификација и поступање
  • 5.1 Распоред пауза
 • 2. дан
  • 1. 2.1 Дискриминација деце из осетљивих група у образовно-васпитним установама
  • 2. 2.2 Креирање средине без дискриминације у школи
  • 3. 2.3 Феномен насиља у васпитно образовним установама
  • 4. 2.4 Најчешће врсте насиља у школи
  • 5.2 Распоред пауза
 • 3. дан
  • 1. 3.1 Род, пол, родни идентитет и родна равноправност
  • 2. 3.2 Значај родне компоненте у образовању
  • 3. 3.3 Значај континуиране едукације младих о родној равноправности, стварању толерантне средине
  • 4. 3.4 Улога образовно-васпитних установа у заштити деце од насиља,злостављања и занемаривања
  • 5.2 Распоред пауза

30

дана: 3
бодова: 24

Цена обуке по учеснику за три дана је 4000 динара. У цену су урачунати: материјал за учеснике обуке, освежење и кетеринг