Онлајн и хибридна настава

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 378  

Да

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"; Славољуб Симић, , Економско-трговинска школа Параћин

Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Славољуб Симић, , Економско-трговинска школа Параћин

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање свести о потреби и предностима употребе онлајн алата у наставном процесу, развијање компетенција за употребу бесплатних онлајн алата за планирање и реализацију онлајн и хибридне наставе и за проверу постигнућа ученика

Развијање свести о неопходности онлајн алата и развијање компетенција за коришћење бесплатних онлајн алата у креирању и размени наставних материјала из пакета Гугл: Диск, Документи, Учионица, Мит, Џемборд, Групе и Ћаскање ради планирања и реализације онлајн и хибридне наставе. Развијање компетенција за креирање онлајн наставног материјала у сврху допунске и додатне наставе и израде домаћих задатака. Подизање свести о неопходности и предностима употребе ИКТ средстава у настави, о неопходности онлајн доступности наставног материјала и онлајн сарадње између ученика и наставника.

По завршетку обуке очекује се да полазници буду у стању да самостално креирају садржаје са наставним материјалима и задацима за ученике на Гугл Учионици, да поделе сопствене документе са Гугл Диска и да ученицима пренесу знања за подешавање дељења Гугл Докумената, да самостално креирају и дистрибуирају Гугл упитнике и да прикупљају и анализирају прикупљене податке, да самостално подесе просторе за видео и текстуалну комуникацију са ученицима, да врше онлајн комуникацију са ученицима и да користe виртуелну таблу. Развијена свест полазника о неопходности и о предностима употребе онлајн алата у настави.

  • 1. недеља
    • Шта све корисно крије гугл налог и чији је садржај на гугл диску
  • 2. недеља
    • Гугл Учионица и Гугл Упитници
  • 3. недеља
    • Гугл Мит, Гугл Џемборд, Гугл Групе и Гугл Ћаскање

45

недеља: 3
бодова: 24

2500 динара по полазнику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Стеван Спајић 22 4

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 4