Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Каталошки број програма: 143  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Јована Миликић, Мастер филолог - англиста, Центар за образовање Крагујевац

Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Анита Ерић, Педагог, ПУ“ Нада Наумовић“ Крагујевац; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Јована Миликић, Мастер филолог - англиста, Центар за образовање Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање система професионалног развоја унутар установе подизањем нивоа културе проф. сарадње, комуникације и заједничког учења, кроз рефлексивну праксу;

Упознавање учесника са појмом и принципима рада професионалне заједнице учења; Оснаживање наставника за ефективнију професионалну сарадњу и комуникацију; Стварање мреже подршке међу запосленима унутар установе/школе кроз формирање и рад професионалне заједнице учења; Унапређивање рефлексивне праксе запослених кроз заједничко учење; Промишљање о ефикаснијем планирању професионалног развоја запослених и установе.

Учесници разумеју појам и значај професионалне заједнице учења (ПЗУ) за развој установе/школе и капацитета запослених; Тимски анализирају и праве планове за унапређивање рада установе/школе; Користе резултате ПЗУ-а за промену личног плана СУ и плана СУ установе/школе; Успостављају ефикаснију сарадњу у радном окружењу; Деловањем ПЗУ стварају климу погодну за учење запослених и ученика унутар установе/школе;

 • 1. дан
  • УВОД
  • 1. Шта су професионалне зајднице учења (ПЗУ)
  • Пауза
  • 2. Функционисање професионалне заједнице учења (ПЗУ)
  • Пауза
  • 3. Професионална сарадња и комуникација;
  • 4. Добробити пркасе професионалне заједнице учења (ПЗУ)
  • Пауза
  • 5. Заједница која учи - Мрежа подршке међу запосленима унутар установе/школе
  • ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

Од 1. септембра до 31. децембра 2022. године семинар ће бити бесплатан. Од 1. јануара 2023. године цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путни трошкови реализатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вртић "Пчелица", Бранка Крсмановића бб, Јагодина Владимир Средојевић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић, Невена Шћепановић Нешић 30 3.91

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.91