Дигитални свет на длану

Каталошки број програма: 350  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Гордана Рацков, Доктор наука , ОШ „Свети Сава“, Кикинда; Арпад Пастор, Мастер , ОШ „Свети Сава“ Кикинда и Техничка школа Кикинда

Гордана Рацков, Доктор наука , ОШ „Свети Сава“, Кикинда; Арпад Пастор, Мастер , ОШ „Свети Сава“ Кикинда и Техничка школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника ради њиховог оспособљавања за употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса као подршка ново обавезном предмету Дигитални свет.

Увођење ИТ у редован васпитно-образовни систем с освртом на безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања на основу исхода предмета Дигитални свет. Оспособљавање за коришћење дигиталних програма намењених за припрему наставних јединица које ће довести до активног учешћа ученика у васпитно-образовном процесу. Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси. Оспособљавање наставника у раду с софтверским апликацијама. Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса

По завршетку обуке очекује се унапређење нивоа стручних компетенција наставника - биће методички оспособљени за припрему и примену следећих тема: - употреба дигиталних уређаја у настави; - безбедно коришћење и правилно руковање дигиталним уређајима; - објашњење алгоритма и развијање алгоритамског начина размишљања; - коришћење онлајн учионице и дигиталног уџбеника; - коришћење програма за цртање ради израде једноставних цртежа и наставних материјала; - израда Gif анимација на рачунару; - програмирање на веб-страни code.org и у програмском језику Scratch; - програмирање микробит плочице. Савладавањем и применом ових тема наставник ће утицати на повећање мотивисаности ученика за изучавање наставних садржаја и његово разумевање

  • 1. дан
    • Хеуристички приступ у учењу
    • Програм за цртање – Paint и израда анимација
    • Програмирање
    • Израда конкретних задатака

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара У цену је укључена: накнада за радне материјале и трошкови освежења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда Гордана Рацков, Арпад Пастор 17 3.98
2 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда Гордана Рацков, Арпад Пастор 18 4

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.99