Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика

Каталошки број програма: 968  

Не

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, 11000 Београд, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0641427354

Ана Јовановић, dsjksrbija@gmail.com, 0641427354, 0641427354

Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет; Катарина Завишин, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет; Биљана Чубровић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Катарина Завишин, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика у настави страног језика са фокусом на развој комуникативних компетенција

Упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом израде задатака и њиховом усаглашавању са стандардима, програмом и циљевима комуникативне наставе Развој теоријских и практичних компетенција наставника у вези са дидактизацијом аутентичних материјала у циљу њихове примене у тестирању, облицима и врстама евалуације, начинима провере комуникативних компетенција ученика Унапређивање компетенција наставника за критички и аналитички приступ у евалуацији наставе Примена дигиталне технологије у тестирању Унапређивање компетенција наставника за подстицање самоевалуације и самосталног целоживотног учења код ученика Познавање законске регулативе и докумената у области образовања

Полазници познају релевантне методологије израде тестова и обучени су да састављају тестове у складу са стандардима, програмом и циљевима комуникативне наставе Полазници анализирају и примењују у настави адекватне методе и начине рада са циљем развоја комуникативних компетенција на страном језику Наставници прилагођавају аутентичне дидактичке материјале циљевима тестирања, процењују облике и врсте евалуације, примењују адекватне инструменте за процену знања у складу са циљевима тестирања Полазници примењују дигиталне технологије у тестирању у складу са потребама наставе Наставници разумеју и примењују принципа самоевалуације и самосталног целоживотног учења Наставници познају релеватне законске регулативе и документа у области образовањ

  • 1. дан
    • Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 Учешће у семинару, материјал припремљен од стране реализатора семинара, оброк, кафа, цертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Девета београдска гимназија, Гоце Делчева 41, Београд Aна Јовановић, Александра Беговић 25 3.88

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.88