ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Каталошки број програма: 978  

Не

Удружење Србије за целијакију, Видска 1д, celijakija@gmail.com, 0638832511, 0648053304

Весна Павков, celijakija@gmail.com, 0112850810, 0638832511

Мирела Марковић, __________________________, Основна школа „ Змај Јова Јовановић “ Београд

Мирела Марковић, __________________________, Основна школа „ Змај Јова Јовановић “ Београд; Весна Павков, инокоресподент, Удружење Србије за целијакију, Београд; Наташа Драгутиновић, др, Универзитетска дечја клиника, Београд; Мирјана Вељковић, Диплoмирaни инжeњeр тeхнoлoгије, Mинистaрствo здрaвља – инспекцијски послови

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

информисање наставника стручних предмета у хемијско-технолошким , угоститељско-туристичким, пољопривредним, трговачким и медицинским средњим стручним школама о здравственим проблемима изазваним глутеном, спровођењу безглутенске исхране

● инфомисање наставника о здравственим тешкоћама особа са целијакијом, не-целијачном глутен сензитивношћу и алергијом на пшенично брашно ●упознавање наставника са технологијом производње и правилним деклаисањем безглутенских прехрамбених производа ●упознавање наставника са препорукама у исхрани особа са здравственим проблемима изазваним глутеном ●упознавање наставника са начином припремања безглутенских оброка

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да наставне садржаје стручних предмета обогате новим сазнањима из области здравствених проблема изазваних глутеном, безглутенске исхране и производње безглутенских прехрамбених намирница.

 • 1. дан
  • 1.УВОДНЕ АКТИВНОСТИ
  • 2. ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ
  • 3.БЕЗГЛУТЕНСКА ПРОИЗВОДЊА
  • 4. БЕЗГЛУТЕНСКА ДИЈЕТА
  • 5. БЕЗГЛУТЕНСКИ ЈЕЛОВНИК
  • 6. ЕВАЛУАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по учеснику, што укључује надокнаду предавачима и организацији која организује обуку са припадајућим порезима, путне трошкове за реализаторе, радни материјал, сертификат за учеснике