Развој самопоуздања и вештина комуникације

Каталошки број програма: 161  

Не

Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, gimnazija@vbeogradska.edu.rs, 0113236367

Рајка Тодоровић Пушица, rajka.todorovicpusica@ucionica.vbeogradska.edu.rs, 0113236367, 0643201547

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Мира Стојановић, Магистар психологије,мг. психотерапије, Пета београдска гимназија

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој комуникацијских и социјалних вештина.

Усвајање знања о техникама ефикасне комуникације и развој социјалних кометенција за сарадњу. Оспособљавање за разликовање различитих стилова комуникације. Оснаживање за примену асертивне комуникације. Оспособљавање за препознавање разлике између ирационалних и рационалних уверења.

Учесници обуке су унапредили комуникацијске и социјалне вештине. Оспособљени су да редукују пасивно и агресивно понашање у корист асертивног. Разумеју и прихватају асертивна права. Препознају и умеју да оспоре ирационална уверења. Успешније подносе непријатност, самопоузданији су, осетљивији су и имају веће разумевање за друге људе. Функционално користе стечена знања и вештине у раду са ученицима, родитељима, колегама.

 • 1. дан
  • Увод у програм семинара, циљеви програма
  • Упознавање са основним стиловима комуникације
  • Искривљена уверења која ометају асертивно понашање
  • Улоге које ометају асертивно понашање
  • Типови асертивне комуникације
  • Манипулација и технике за избегавање манипулације
  • Асертивна критика-упућивање и прихватање
  • План и припрема активности за реализацију након семинара

28

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара (нето) по учеснику. Цена укључује израду сертификата и штампани материјал за полазнике.