УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Каталошки број програма: 192  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Мирсада Топаловић, дипломирани психолог (VII), -; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Сензибилизација и оспособљавање наставника и васпитача за пружање подршке ученицима у области адолесцентних развојних промена и задатака и за развијање њиховог одговорног понашања пред изазовима одрастања.

Оспособљавање наставника/васпитача за боље разумевање одлика адолесцентне развојне кризе ради адекватног реаговања на развојне промене, потребе, повишене потенцијале и могуће ризике и тешкоће; Повећање свести и одговорности у вези са вредностима и васпитним циљевима у раду са младима, у корист развојно подстицајног приступа; Оспособљавање за примену садржаја и облика рада који доприносе стварању подржавајуће школске климе, отворене и осетљиве за теме одрастања и код младих подстичу развој одговорног односа према себи, другима, окружењу, школи, вредностима, животним изборима и циљевима; Ширење репертоара подстицаја позитивне вршњачке интеракције и обогаћивање рада ОЗ; Мотивисање за ангажовани однос у пољу васпитног рада са младима

Учесници: -Разумеју когнитивне, емоционалне и социјалне промене у адолесценцији и развојне задатке који из њих произилазе -Познају и разумеју развојне психолошке потребе овог периода и умеју да их прихвате и подрже -Орјентисани су да однос са ученицима граде на узајамном уважавању, поштовању индивидуалности ученика и подстицању (само)одговорности -Препознају неопходност превентивног и васпитног рада са младима, ради усмеравања ка здравим животним изборима и смањења ризика пред изазовима одрастања -Располажу идејама и техникама како да подстичу групну интеракцију, развијају заједништво и граде позитивну социјалну климу у ОЗ/школи -Планирају примену предложених облика рада како би обогатили часове ОЗ и унапредили свој васпитни рад

 • 1. дан
  • 1.1.Развој и циљеви програма Умеће одрастања 1.2.Почетна групна интеракција
  • пауза
  • 2. О адолесценцији из личног угла: „Ех, у моје време…“
  • пауза
  • 3.О адолесценцији из професионалног угла: Психолошке потребе и развојни задаци у адолесценцији
  • пауза
  • 4. О адолесценцији из професионалног угла: Карактеристике адолесценције као развојне фазе
  • 5. Улога и задаци одраслих у пружању подршке одрастању деце и младих (у контексту породице и школе)
 • 2. дан
  • 6.Добро-јутарње интегративне активности као пример за примену са ученицима
  • 7.Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања: „Пријатељство“
  • пауза
  • 8. Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања : „Улоге и сарадња у групи“.
  • пауза
  • 9.Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања : „Вредности“
  • пауза
  • 10.Развој моралности код деце и адолесцената; Могућности подстицаја и развоја моралног просуђивања
  • Резиме дана
 • 3. дан
  • 11. Добро-јутарње активности: примери техника за подстицање заједништва у одељењу
  • 12. Однос адолесцента са одраслима (у школи и породици) ; питање ауторитета и васпитног стила.
  • пауза
  • Задаци за учеснике: избор тема и креирање садржаја и активности за рад са ученицима - припрема
  • Пауза
  • Задаци за учеснике - представљање и анализа креираних садржаја за рад са ученицима
  • пауза
  • Структура,елементи и основни принципи радионице. Специфичности вођења и улоге водитеља
  • Могућности превентивног рада и примене програма „Умеће одрастања“ у школи/Дому ученика
  • 11. Завршница тродневног дела обуке

30

дана: 3
бодова: 20

Цена котизације по учеснику је 5 800 дин ( до сада, уз непредвидивост општих промена у наредним год.) Укључује радне материјале (семинарски прилози, штампани и е-приручниц за учеснике), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне/смештајне трошкове за водитеље, накнадне трошкове праћења примене, као и остале припадајуће трошкове „Тима Психокод“. Не укључује освежење. Цена за школу је у складу са бројем учесника, уз могућност до 3 гратис учешћа на макс број учесника.