Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Каталошки број програма: 678  

Не

Предшколска установа, Караџићева 3а, Зрењанин, opstasluzba@predskolskazr.edu.rs, 023561505, ,

Maja Шујица, maja.sujica@gmail.com, 023510538, 0648248090,

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа из Зрењанина;

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа из Зрењанина; Јасмина Ружић, васпитач, Предшколска установа, Зрењанин; Милана Тамаши, медицинска сестра васпитач, Предшколска установа, Зрењанин;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање вештина и способности васпитача и учитеља у планирању и извођењу активности из области музичког и физичког васпитања као и примењивање разноврсних методичких поступка

- Повезивање наставних садржаја са предходним знањима и искуствима као и са њиховим садашњим и будућим потребама - Примењивање различитих методичких поступака - Континуирано праћење и вредновање остварених садржаја - Примена различитих метода , техника и облика рада и доступних наставних средстава приликом реализације активности из музичког и физичког васпитања - Планирање и програмирање активности водећи рачуна о корелацији - Унапређивање квалитета рада васпитача/ учитеља Музика, покрет и њихова корелација у савременој настави: - јутарњем превентивном вежбању, - рекреативној паузи, - музичким играма, - Музичка драматизација - Плесна импровизација - Правилан избор музике за реализацију активности

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Музика,покрет и њихова корелација у саременој настави2.Корелација музике и покрета у јутарњем превентивном вежбању,рекреативној паузи и музичким играма3.Музичке драматизације4.Плесне импровизације5.Избор музике за реализацију активности

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена по учеснику: 1.500 динара Цена обухвата: хонораре за реализаторе обуке, путне трошкове реализатора, порез, сертификате за учеснике обуке и писани материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа из Зрењанина, Вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 21 4
2 Предшколска установа из Зрењанина, Вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 15 3.99
3 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 17 4
4 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 26 4
5 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 3.99
6 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 3.99
7 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 4
8 Предшколска установа "Анђелка Ђурић", Бела Црква, ул. 1.октобар бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 22 3.93

Укупно учесника: 191 | Просечна оцена: 3.99